RODZINNY KONKURS NA KOMIKS

BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
W BYTOMIU OGŁASZA RODZINNY KONKURS NA  KOMIKS 

 „NIE MA JAK RODZINA”

 

 

Mistrzem komiksu był Henryk Jerzy Chmielewski, pseudonim Papcio Chmiel.


Niestety
21 stycznia 2021 roku odszedł twórca słynnego Tytusa, przeżywając 98 lat.
Papcio Chmiel otrzymał wiele odznaczeń, w tym: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Order Uśmiechu oraz nagrodę: „Zasłużony dla komiksu polskiego”.

 Historie do komiksów Papcio Chmiel czerpał m. in. z obserwacji dzieci bawiących się na ulicach miasta, po których spacerował. Pierwszy komiks powstał w powojennej Polsce – w latach 50-tych. Tytus początkowo bardziej przypominał zwykłą małpę z ZOO, a kiedy został uczłowieczony, powstała drużyna: Tytus, Romek i A’tomek. Komiks uczy szacunku do ludzi, zwierząt, nauki, która może rozwiązać wiele problemów. Każda historia zawiera potężną dawkę humoru i promuje podróże po świecie. Komiksy Papcia Chmiela w odróżnieniu od zachodnich historii obrazkowych charakteryzują się brakiem przemocy. Tu bohaterzy przynoszą radość dzieciom.

 

Weźcie przykład z Papcia Chmiela, poruszcie wyobraźnię i stwórzcie swój niepowtarzalny komiks. Niech to będzie wspólna zabawa dla całej rodziny.

Może przeżyliście ze swoją rodziną ciekawą przygodę? Byliście na interesującej wycieczce? Macie niecodzienne, wspólne hobby? A może znacie ciekawą historię o swoim przodku? Albo przedstawicie – jak wyobrażacie sobie rodzinę przyszłości? Jak będzie wyglądało życie rodzinne za 100 lat?
Życzymy Wam dobrych pomysłów i zapraszamy do udziału w konkursie!

Cele konkursu:

– Popularyzacja rodzinnego czytania komiksów oraz rozwijanie wrażliwości czytelniczych.
– Uczczenie pamięci mistrza polskiego komiksu – Henryka Jerzego Chmielewskiego – Papcia Chmiela.
– Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.
– Odczuwanie radości ze wspólnego tworzenia komiksu.
– Rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej.
– Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz pobudzanie aktywności twórczej rodzin.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być rodziny uczniów SP 28 w Bytomiu oraz rodziny dzieci rozpoczynających naukę w naszej szkole od 1 września 2021 roku.
 2. Prace w formie komiksu mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4, każda strona podzielona maksymalnie na 4 części.
 3. Każda rodzina może złożyć na konkurs tylko jedną pracę składającą się maksymalnie z czterech stron (nie licząc strony tytułowej i okładki), stanowiącej zamkniętą całość.
 4. Każda praca musi być podpisana czytelnie i zawierać: tytuł komiksu, imiona i nazwiska autorów, nazwę i numer placówki do której uczęszcza dziecko.
 5. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2021 r. do sekretariatu szkoły do godz. 15.00.

Nagrody:

 1. Komisja konkursowa dokona oceny komiksów według następujących kryteriów:
 • zgodność pracy z tematem
 • pomysłowość i oryginalność
 • walory artystyczne
 • estetyka i staranność wykonania
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. Autorom najlepszych prac zostaną wręczone statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
  Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
 2. Lista nagrodzonych oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły:

  szkola28online.bytom.pl

   UWAGA!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykonanie oraz publikowanie zdjęć prac.

Uczestnicy konkursu dostarczając pracę wyrażają jednocześnie zgodę na publikację danych (imiona i nazwiska autorów).

Prace konkursowe pozostają własnością Biblioteki SP 28 w Bytomiu celem inspiracji czytelniczych uczniów szkoły.

 1. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 17.06.2021 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej
  Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Armii Krajowej 40 w Bytomiu
  z okazji obchodów SZKOLNEGO DNIA RODZINY.
  Podczas gali wręczenia nagród wystąpią uczniowie z koła teatralnego „GRATKA” prezentując sztukę „Dary wróżek”.

        

                                                                 Zapraszamy

                                                                 Biblioteka SP 28 w Bytomiu

Accessibility