Szkoła Podstawowa nr 28
im. Królowej Jadwigi w Bytomiu
     
 
OGŁOSZENIA  !
O SZKOLE
KADRA SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
WYDARZENIA szkolne i nie tylko
Z ŻYCIA KLAS
KRONIKA ZIELONEJ SZKOŁY 2018
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KALENDARZ R. SZK. 2018/2019
DLA RODZICÓW
"PRZYJACIEL SZKOŁY"
ORGANIZACJE SZKOLNE
POMOC psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna
PROJEKTY I PROGRAMY
BIBLIOTEKA
ŚWIETLICA SZKOLNA
STOŁÓWKA
NASZE SUKCESY
"PAŹ KRÓLOWEJ JADWIGI"
KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
KRONIKA
DLA NAUCZYCIELI
PUBLIKACJE
PETYCJE
LINKI
KONTAKT
MAPA STRONY
   
 
STRONA GŁÓWNA

 


ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY >>>

16-09-2018
   W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej: Sprzątnie Świata 2018 zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w XI edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej,...

...w której zebrane zużyte i uszkodzone telefony komórkowe zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu a WSZYSTKIE SZKOŁY OTRZYMAJĄ NAGRODY*.  

Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę główną do kwoty 2.000 zł do wyboru spośród nagród przewidzianych w regulaminie konkursu* (np. skuter, rower, tablet, ekspres do kawy, sprzęt sportowy, sprzęt RTV, kamera sportowa, odtwarzacz DVD, monitor, drukarka, smartfon, konsole i gry video, gry edukacyjne, zapas papieru do ksero itp.) do wyboru przez szkoły
z przeznaczeniem na potrzeby placówki i uczniów.*

W naszym konkursie ekologicznym mamy również atrakcyjne nagrody dodatkowe jak poniżej:

Szkoły które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole otrzymają nowoczesne, cyfrowe aparaty fotograficzne*.

 Każda szkoła za każdy kg zabranych telefonów komórkowych bez baterii otrzyma 1 punkt.*

- Za zebrane punkty wszystkie szkoły otrzymają kupony Sodexo według przelicznika: 1 punkt = 5 zł.

- Kupony będą wysyłane do wszystkich szkół uczestniczących w konkursie które zbiorą min 2 kg telefonów komórkowych bez baterii, po zakończeniu akcji ekologicznej. Kupony Sodexo można realizować w ponad 50.000 sklepach, punktach usługowych, itp. na terenie całego kraju zgodnie z potrzebami szkoły, nauczycieli i uczniów oraz innych uczestników konkursu.

SZCZEGÓŁY POSTEPOWANIA W BIEŻĄCEJ EDYCJI KONKURSU*

- Do 9 listopada 2018 r. (np. samorząd uczniowski) przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii (przynosimy je do świetlicy). Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony lub w częściach.

- Po przeprowadzeniu akcji zebrane telefony należy zapakować do możliwie najmniejszego, stabilnego pudełka kartonowego.

- Prosimy następnie o wypełnienie formularza dostępnego na www.ekophone.pl
i wysłanie go mailem. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie najpóźniej do 16 listopada 2018.

- Zorganizujemy na własny koszt odbiór paczki z telefonami, które zostaną następnie przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.

W naszej akcji ekologicznej każda szkoła otrzyma nagrodę oraz każda szkoła ma JEDNAKOWE szanse, ponieważ w kategorii nagród w punkcie 8 (a, b) liczy się wyłącznie aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.

Wyniki akcji ekologicznej - konkursu zostaną opublikowane zgodnie
z regulaminem w styczniu 2019 r. na stronie www.ekophone.pl

 

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 5 kg zużytych telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

Leszek Kotyza
EKOPHONE 

*Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ekophone.pl w zakładce Regulamin Konkursu jesień 2018. 
Copyright (c) 2017 Szkoła Podstawowa nr 28 w Bytomiu Łagiewnikach