Szkoła Podstawowa nr 28
im. Królowej Jadwigi w Bytomiu
   
 
OGŁOSZENIA  !
O SZKOLE
KADRA SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
WYDARZENIA szkolne i nie tylko
Z ŻYCIA KLAS
KRONIKA ZIELONEJ SZKOŁY 2018
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KALENDARZ R. SZK. 2019/2020
DLA RODZICÓW
"PRZYJACIEL SZKOŁY"
ORGANIZACJE SZKOLNE
POMOC psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna
PROJEKTY I PROGRAMY
BIBLIOTEKA
ŚWIETLICA SZKOLNA
STOŁÓWKA
NASZE SUKCESY
"PAŹ KRÓLOWEJ JADWIGI"
KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
KRONIKA
DLA NAUCZYCIELI
PUBLIKACJE
PETYCJE
LINKI
KONTAKT
MAPA STRONY
RODO
   
 
STRONA GŁÓWNA

 


"AKADEMICKIE LABORATORIUM INNOWACJI I KREATYWNOŚCI" >>>

20-10-2019
   W dniu 10.10.2018 r. pomiędzy Kolegium Nauk Społecznych
i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach a Gminą Bytom zostało podpisane porozumienie o współpracy w sprawie realizacji projektu...

..."Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności". Gmina w ramach porozumienia zobowiązała się do wsparcia Organizatora projektu w procesie rekrutacji.

Obecnie trwa nabór uczestników do III cyklu przedmiotowego projektu. Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest przedstawiciel Politechniki Śląskiej – Pani Katarzyna Braszczok (dane kontaktowe poniżej).

Grupę docelową w projekcie stanowią dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat.


W załączeniu znajduje się komplet aktualnych dokumentów (dla dzieci i rodziców) oraz informacja o projekcie wraz z harmonogramem zajęć.

- zajęcia dla dzieci i młodzieży będą odbywać się:

16 i 30.11.2019 r.

7 i  14.12.2019 r.

1, 8, 15 i 22.02.2020 r.

 - zajęcia dla rodziców będą zorganizowane 16.11.2019 r. i 22.02.2020 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 05.11.2019 r.
Tak jak przy poprzedniej rekrutacji wypełnione formularze przyjmuje sekretariat szkoły.

Aby usprawnić obieg dokumentów, proszę też wysłać dokumenty w formie elektronicznej (skany wypełnionych formularzy) na adres mailowy: katarzyna.braszczok@polsl.pl lub drogą pocztową na adres:

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Politechnika Śląska
Katarzyna Braszczok
ul. Hutnicza 9-9A
44-100 Gliwice
tel.
+48 (32) 4003944
z dopiskiem
Projekt "Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności"

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UCZEŃ

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - RODZIC

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - UCZEŃ

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - RODZIC
 
Copyright (c) 2019 Szkoła Podstawowa nr 28 w Bytomiu Łagiewnikach