Szkoła Podstawowa nr 28
im. Królowej Jadwigi w Bytomiu
   
 
OGŁOSZENIA  !
O SZKOLE
KADRA SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
WYDARZENIA szkolne i nie tylko
Z ŻYCIA KLAS
KRONIKA ZIELONEJ SZKOŁY 2018
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KALENDARZ R. SZK. 2019/2020
DLA RODZICÓW
"PRZYJACIEL SZKOŁY"
ORGANIZACJE SZKOLNE
POMOC psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna
PROJEKTY I PROGRAMY
BIBLIOTEKA
ŚWIETLICA SZKOLNA
STOŁÓWKA
NASZE SUKCESY
"PAŹ KRÓLOWEJ JADWIGI"
KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
KRONIKA
DLA NAUCZYCIELI
PUBLIKACJE
PETYCJE
LINKI
KONTAKT
MAPA STRONY
RODO
   
 
STRONA GŁÓWNA

 


NAUCZANIE ZDALNE - KOMUNIKAT >>>

25-03-2020
   Szanowni Rodzice,

Bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i pomoc
w realizacji zdalnego nauczania. Wszyscy znaleźliśmy się w nowej, trudnej sytuacji. Tylko działając wspólnie, pokonamy przeszkody.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., nauczanie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, staje się obowiązkowe dla wszystkich uczniów...
...Zadania szkoły, w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania realizowane będą, podobnie jak w ubiegłym tygodniu. Wystosowaliśmy do Państwa ankietę, jej wyniki pomogą nam dostosować zdalną pracę do potrzeb i możliwości ucznia oraz jego rodziny. Mamy świadomość tego, że nauczanie to, może odbywać się tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu i pod Waszą opieką. Nauczyciele w kontaktach
z uczniami, będą wykorzystywali dziennik elektroniczny LIBRUS. Są tam zakładki, za pomocą których będą zlecać zadania do wykonania z możliwością ich odesłania do nauczyciela. Będziemy również zlecać uczniom pracę online na zadanym materiale
z możliwością śledzenia pracy przez nauczyciela i monitorowania wyników. Aby zwiększyć szansę, że praca wykonywana jest samodzielnie, nauczyciel np. przeprowadzi sprawdziany i kartkówki z opcją relacji na Skype, czyli „pod okiem nauczyciela”. Jeżeli nie będzie możliwości przeprowadzenia sprawdzianu przez Skypa, zastosujemy różnicowanie zadań – tak aby uczniowie sobie wzajemnie nie udostępniali rozwiązań; będziemy tak formułować polecenia, by nie stanowiły kopii zadań, których rozwiązania są łatwe do znalezienia w Internecie; wykorzystamy testy dostępne on-line z wyznaczonym czasem na ich wykonanie, co ograniczy możliwości czasowe poszukiwania odpowiedzi. Nauczyciele będą korzystali
z platformy epodreczniki.pl, prowadzili lekcje online za pomocą wideokonferencji teamlink, kartkówki i sprawdziany online za pomocą testportal.pl. Wyniki testów będą przychodziły na maila dla każdego ucznia oddzielnie. Ocenianie pracy uczniów klas IV - VIII, przebiegać będzie według skali ustalonej wcześniej przez radę pedagogiczną i zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. System ten zostanie zmodyfikowany do końca tygodnia. Skupimy się na realizacji podstawy programowej. Niektórzy nauczyciele założyli Facebooka, przyjmują tam wszystkich rodziców, tylko tak można aktywować Messengera, założyli też Skype. Jest to najlepiej oceniany, bezpłatny komunikator do konferencji z uczniami i rodzicami. Nauczyciele wysyłają linki do ćwiczeń. Wychowawczynie klas pierwszych założyły swoje kontana portalu Squla, zaproponowały rodzicom nowy sposób zdalnej nauki poprzez platformę edukacyjną, dzięki której dzieci uczą się poprzez zabawę rozwiązując materiał szkolny – różne zadania, gry, quizy, itp. Platforma wspomaga tradycyjne nauczanie w urozmaiconej formie i pozwala dostosować zadania do poziomu umiejętności ucznia, rozwijając go wszechstronnie. Nauczyciel ze swojego panelu ma wgląd w działania dziecka, obserwując jego umiejętności. Aplikacja Squla działa tylko w godzinach szkolnych, po południu jest płatna. Nauczyciele wysyłają uczniom karty pracy, poprzez WhatsAppa oraz za pomocą SMS-ów. W klasach młodszych stosujemy ocenianie kształtujące oraz stopnie cyfrowe. Wszystkie oceny będą systematycznie wpisywane do dziennika elektronicznego.

W początkowym etapie obowiązkowego, zdalnego nauczania opieramy się na tygodniowym planie lekcji, obowiązującym do czasu ogłoszenia ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Praca dziecka będzie monitorowana, sprawdzana i oceniana przez nauczycieli na bieżąco. Uczniowie będą odsyłać wykonane zadania przez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub przez inne źródło ustalone przez nauczyciela. Odesłanie prac będzie potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Nauczyciele wybierając formy i metody pracy z dziećmi będą dbali o:

  1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

Bardzo prosimy Państwa o zaufanie i pomoc w naszej pracy. My również jesteśmy zaskoczeni obecną sytuacją i robimy wszystko, żeby sprostać wymaganiom,
a Państwa dzieciom zagwarantować możliwość owocnej edukacji. Większość nauczycieli też jest rodzicami i dobrze rozumie Państwa emocje. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się tak zorganizować pracę, by nie była tylko uciążliwym przymusem.

 

Jeszcze raz liczymy na Państwa zrozumienie.

 

Życzymy dużo zdrowia i cierpliwości.


 
Copyright (c) 2019 Szkoła Podstawowa nr 28 w Bytomiu Łagiewnikach