Szkoła Podstawowa nr 28
im. Królowej Jadwigi w Bytomiu
     
 
OGŁOSZENIA  !
O SZKOLE
KADRA SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
WYDARZENIA szkolne i nie tylko
Z ŻYCIA KLAS
KRONIKA ZIELONEJ SZKOŁY 2018
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KALENDARZ R. SZK. 2018/2019
DLA RODZICÓW
"PRZYJACIEL SZKOŁY"
ORGANIZACJE SZKOLNE
POMOC psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna
PROJEKTY I PROGRAMY
BIBLIOTEKA
ŚWIETLICA SZKOLNA
STOŁÓWKA
NASZE SUKCESY
"PAŹ KRÓLOWEJ JADWIGI"
KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
KRONIKA
DLA NAUCZYCIELI
PUBLIKACJE
PETYCJE
LINKI
KONTAKT
MAPA STRONY
   
 
STRONA GŁÓWNA

 
Informacje Rady Rodziców

 

Dla Rodziców


Rada Rodziców:
 
pani Anna Mołdrzik - przewodnicząca
pani Angelika Klinke - zastępca
pani Kornelia Fiuk - skarbnik
pani Małgorzata Domin - sekretarz
pani Katarzyna Belka - komisja rewizyjna
pani Katarzyna Dzieżok - komisja rewizyjna
 Informacje dla Rodziców:Śląski Kurator Oświaty oraz Prezes Fundacji „Rodzice Szkole" zapraszają Rady Rodziców szkół województwa śląskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa) w godzinach 10.30 – 15.00  w Auli Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” w Katowicach,
al. Korfantego 141.
 
Celem II Śląskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pilne przekazanie informacji do Rad Rodziców o możliwości udziału w konferencji poprzez wypełnienie
do 27 listopada 2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego. Kwestionariusz zgłoszeniowy i program w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl
w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców". Informacja o konferencji dostępna jest także na głównej stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Katowicach z przekierowaniem na stronę Fundacji „Rodzice Szkole”.

Z poważaniem
Mirosław Papiernik
Zastępca Dyrektora Delegatury w Bytomiu
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Szanowni Państwo,
w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym listem. 

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor SanitarnyPrzypominamy, że piątek 2 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z puli do dyspozycji dyrektora szkoły. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.15 do 16.00.

Poniedziałek 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu szkoła jest zamknięta. We wtorek wieczorem odbyło się głosowanie Sejmu RP ws. ustanowienia tegorocznego dnia 12 listopada wolnym od pracy. Wszystko z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.


 

Chcielibyśmy Państwa Szkołę serdecznie zaprosić do udziału w trwającej od
1 września 2018 r. kolejnej już edycji programu pn. "Dzwonek na obiad" oraz "Grosz do Grosza" w roku szkolnym 2018/19, w ramach którego rodzice uczniów z rodzin bardziej potrzebujących ubiegają się o dofinansowanie szkolnych obiadów. Program ten realizowany jest przez Fundację „Być Bardziej”, która w ten sposób przyczynia się do zniwelowania problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Program ten objęty został patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i wszystkich Kuratorów Oświaty w Polsce.

Chcemy, aby kolejne dzieci mogły otrzymywać dodatkowy ciepły posiłek.
Do 30 października 2018 r. (termin został przesunięty) będziemy przyjmować wnioski aplikacyjne o finansowanie dożywiania. Uczniów z rodzin potrzebujących do naszego programu zgłosić mogą nauczyciele, pedagodzy lub rodzice poprzez wypełnienie internetowo i odesłanie na adres Fundacji wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Szczegóły ubiegania się o dofinansowanie posiłków dla uczniów wraz z wnioskiem aplikacyjnym można znaleźć w Vademecum stypendysty na www.dzwoneknaobiad.pl

Z poważaniem
 Prezes Fundacji "Być Bardziej"
ks. Andrzej Sikorski 

Fundacja „Być Bardziej”,
ul. Królowej Aldony 12 lok. 1,
03-928 Warszawa,
www.dzwoneknaobiad.pl,
fundacja@bycbardziej.pl,
tel. kom. +48 730 96 97 97


 

   "IV Spotkania Szkoły Dla Rodziców"


Szanowni Państwo,
 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkania, organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu,  "IV Szkoły Dla Rodziców".        

Poniżej szczegółowa tematyka zajęć, prowadzonych przez pracowników Poradni.

Spotkania odbywają  się w wybraną środę miesiąca (według załączonego harmonogramu) w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy
ul. Powstańców Warszawskich 12; o godz. 16:30.

Spotkania są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia.

HARMONOGRAM I TEMATYKA WSZYSTKICH SPOTKAŃ  LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA W SPRAWIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO UCZNIÓW  LIST MINISTER EDUKACJI DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW ORAZ PORADNIK "RADY RODZICÓW. KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA"


  LIST MINISTER EDUKACJI DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW KLAS 7
Wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.


 
   Zachęcamy do systematycznych, dobrowolnych wpłat składek na Radę Rodziców. Każda klasa otrzyma zwrot, jeśli zbierze składki (w ciągu roku szkolnego) w kwocie:
- powyżej 550zł - 10%,
- powyżej 800zł - 15%.
 
Terminy wpłat: 
I semestr do 19.12.2018r.
II semestr do 25.04.2019r.
 
Składki można wpłacać u skarbnika klasowego lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców (w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dopisując składka na Radę Rodziców):
PKO 50 1020 2368 0000 2702 0021 8149
Jednocześnie, osoba, która zdecydujecie się wpłacać składkę bezpośrednio na konto, proszona jest o poinformowanie o tym fakcie skarbnika klasowego oraz wpisanie zadeklarowanej kwoty na listach zbiorczych klasy.
 
Ustalono, że zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup: szafek dla uczniów dla kolejnej klasy, nagród w konkursach, biletów na wyjazdy dzieci reprezentujących szkołę w konkursach i zawodach oraz na sprawy bieżące związane z pracą i organizacją roku szkolnego szkoły. 


Ergo Hestia - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes

                      Warunki szczególne do ubezpieczenia NNW Hestia Biznes
 

                      Załączniki do oferty szkolnej 2017
 
Copyright (c) 2017 Szkoła Podstawowa nr 28 w Bytomiu Łagiewnikach