Szkoła Podstawowa nr 28
im. Królowej Jadwigi w Bytomiu
   
 
OGŁOSZENIA  !
O SZKOLE
KADRA SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
WYDARZENIA szkolne i nie tylko
Z ŻYCIA KLAS
KRONIKA ZIELONEJ SZKOŁY 2018
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KALENDARZ R. SZK. 2019/2020
DLA RODZICÓW
"PRZYJACIEL SZKOŁY"
ORGANIZACJE SZKOLNE
POMOC psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna
PROJEKTY I PROGRAMY
BIBLIOTEKA
ŚWIETLICA SZKOLNA
STOŁÓWKA
NASZE SUKCESY
"PAŹ KRÓLOWEJ JADWIGI"
KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
KRONIKA
DLA NAUCZYCIELI
PUBLIKACJE
PETYCJE
LINKI
KONTAKT
MAPA STRONY
RODO
   
 
STRONA GŁÓWNA

 
Projekty edukacyjne

Projekty i programy


 • "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

Nasza szkoła uczestniczy w roku szkolnym 2017/18 w VI edycji projektu.

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie jako grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc. Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

W naszym regionie projekt jest koordynowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach (http://www.womkat.edu.pl) - koordynatorką jest Anna Czarlińska-Wężyk - nauczyciel konsultant, kierownik Pracowni Edukacji Zawodowej
i Międzykulturowej.

Liderem szkolnym jest:
Anna Giermak-Grodzińska - wychowawca świetlicy, pedagog

 W projekcie współpracują :

1. mgr Magdalena Karcz - wicelider projektu, wychowawca świetlicy

2. mgr Danuta Zemela - dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

3. mgr Ewa Grzegorzyca - wicedyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

4. mgr Maria Kolasa - nauczyciel bibliotekarz

5. Pani Katarzyna Maśnica - nauczyciel zajęć komputerowych

6. mgr Barbara Piwowarczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

7. mgr Małgorzata Telesińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

8. mgr Iwona Kloś - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

9. mgr Bożena Gajda - nauczyciel przyrody

10. mgr Irena Kolano - nauczyciel przyrody

11. mgr Marta Piotrowska - wychowawca świetlicy


Nad wszystkim czuwa i wsparcia zespołowi udziela dyrektor szkoły -
mgr Danuta Zemela.

W VI edycji będziemy realizować ciekawe lekcje otwarte, przygotujemy wydarzenie na Tydzień Edukacji Globalnej, który w tym roku przebiega pod hasłem:
Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!
?

 

 • Zajęcia Sportowe dla Uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej "Poprzez sport zyskuję MOC!" (2017 rok)

 Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia oprócz celów stricte sportowych zawierają elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

Główne cele zadania:

 1. harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,
 2. kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
 3. przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
 4. zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
 5. włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

 • "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania gwarancją równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych"

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie: 

 

Załącznik nr 3 Regulaminu - ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH (2 strony)

DEKLARACJA uczestnictwa w projekcie i OŚWIADCZENIE uczestnika projektu

 


 • "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

Jest to Ponadregionalny Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę.

Projekt zrodził się pod wpływem prac amerykańskiego psychologa i neurologa Howarda Gardnera, które w istotny sposób zmieniły spojrzenie na inteligencję i przyczyniły się do rozszerzenia zakresu tego pojęcia. Gardner sądzi, że inteligencja jest znacznie bardziej zróżnicowana i wielopostaciowa, niż zakłada to pojęcie inteligencji ogólnej. Zgodnie z ogólną tezą Gardnera, każdy człowiek ma wiele stosunkowo odrębnych inteligencji. Wszystkie inteligencje są równouprawnione, żadna nie jest ważniejsza od innej. W odniesieniu do dzieci wyróżnia osiem typów inteligenji: językową, ruchową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną.

Teoria ta ułatwiła nauczycielom ocenę postępów intelektualnych uczniów. Znalazła zwolenników w naszej szkole, którzy zgłoszeni do projektu przez Panią dyrektor Danutę Zemelę zdecydowali się wdrożyć projekt w swoich klasach. Do pierwszego etapu przystąpiła Pani Ewa Grzegorzyca (r. szk. 2009/2010 I semestr), drugi etap będzie realizowała Pani Barbara Piwowarczyk (r. szk. 2009/2010 II semestr), natomiast jako trzecia projekt wdroży Pani Aneta Nordyńska-Cichy (r. szk. 2010/2011 I semestr). Nauczycielki podejmą trud modyfikacji i rozwoju wszystkich inteligencji swoich podopiecznych. Będzie temu służyła właściwa organizacja środowiska rozwoju dziecka (szkoła otrzymała środki dydaktyczne za ponad 8.000 złotych), wykorzystanie szerokiego spektrum możliwości dzieci oraz odpowiednia stymulacja. Rola nauczyciela polega na  dostrzeżeniu zdolności swoich uczniów, rozwijaniu ich i wspieraniu. Trzymamy kciuki, aby im się udało. Mamy  nadzieję, że nauczyciele po zakończeniu projektu podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami.

Klasa II d pod  opieką Pani Ewy Grzegorzycy z żalem zakończyła już realizację Projektu (w styczniu 2010 r.). Jak twierdzą była to dla nich "Wielka Przygoda", jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na ten temat zapraszamy do lektury gazetki, którą sami zredagowali:

GAZETKA klasy II d (PDF)

Klasa I b pod opieką Pani Anety Nordyńskiej-Cichy brała udział w trzecim etapie Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Uczniowie zgłębiali tajemnice  świata, odkrywali i pogłębiali swoje talenty oraz zainteresowania w oparciu o temat "Wszystkie zwierzątka małe i duże". Na koniec realizacji Projektu zaprezentowali swoje umiejętności wystawiając przedstawienie o Doktorze Dolittle i jego przyjaciołach:

ZDJĘCIA:

 


 • "W stronę wiedzy - drogą nowej edukacji"

  Proponujemy Państwu KONSPEKTY ZAJĘĆ - albo wykorzystane podczas zaplanowanych form wsparcia, albo napisane specjalnie pod kątem zaobserwowanych potrzeb dzieci. Mamy nadzieję, że się przydadzą, pozdrawiamy.

Prowadzący formy wsparcia w ramach projektu "W stronę wiedzy - drogą nowej edukacji" 
Copyright (c) 2019 Szkoła Podstawowa nr 28 w Bytomiu Łagiewnikach