Szkoła Podstawowa nr 28
im. Królowej Jadwigi w Bytomiu
   
 
OGŁOSZENIA  !
O SZKOLE
KADRA SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
WYDARZENIA szkolne i nie tylko
Z ŻYCIA KLAS
KRONIKA ZIELONEJ SZKOŁY 2018
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KALENDARZ R. SZK. 2019/2020
DLA RODZICÓW
"PRZYJACIEL SZKOŁY"
ORGANIZACJE SZKOLNE
POMOC psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna
PROJEKTY I PROGRAMY
BIBLIOTEKA
ŚWIETLICA SZKOLNA
STOŁÓWKA
NASZE SUKCESY
"PAŹ KRÓLOWEJ JADWIGI"
KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
KRONIKA
DLA NAUCZYCIELI
PUBLIKACJE
PETYCJE
LINKI
KONTAKT
MAPA STRONY
RODO
   
 
STRONA GŁÓWNA

 
Programy profilaktyczne

Projekty i programy

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki - Szkolny Klub Sportowy
(2017, 2018)

Program upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży
o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną
w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe
w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych
i atrakcyjnych formach.

Cele programu:
 1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
 2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci
  i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci
  i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
 6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
 7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 

Prezentacja "Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem - Skóra pod lupą" 

„Zdrowo jem, więcej wiem” - Program dla uczniów klas I – III

Program Edukacji Antytytoniowej

Program "Trzymaj formę!"

Program "Chroń dziecięce uśmiechy"

Program "Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem"

Program zdrowia emocjonalnego - "Cała Polska czyta dzieciom"

Program "Mistrz Dobrych Manier"


 

Adobe Reader

                      


 
Copyright (c) 2019 Szkoła Podstawowa nr 28 w Bytomiu Łagiewnikach