Szkoła Podstawowa nr 28
im. Królowej Jadwigi w Bytomiu
   
 
OGŁOSZENIA  !
O SZKOLE
KADRA SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
WYDARZENIA szkolne i nie tylko
Z ŻYCIA KLAS
KRONIKA ZIELONEJ SZKOŁY 2018
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KALENDARZ R. SZK. 2019/2020
DLA RODZICÓW
"PRZYJACIEL SZKOŁY"
ORGANIZACJE SZKOLNE
POMOC psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna
PROJEKTY I PROGRAMY
BIBLIOTEKA
ŚWIETLICA SZKOLNA
STOŁÓWKA
NASZE SUKCESY
"PAŹ KRÓLOWEJ JADWIGI"
KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
KRONIKA
DLA NAUCZYCIELI
PUBLIKACJE
PETYCJE
LINKI
KONTAKT
MAPA STRONY
RODO
   
 
STRONA GŁÓWNA

 
Rekrutacja i poradniki

Dla Rodziców

 

Sposoby pomocy dziecku w uczeniu się (PDF)


Poradnik dla rodziców ucznia (PDF)

 

 


 

REKRUTACJA 2020/2021

Poniżej przedstawiamy Państwu informację i komunikaty w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

        Komunikat nr 1/2020 z 15 stycznia 2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom na rok szkolny 2020/2021.

        Komunikat nr 2/2020 z 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom (uchwała Rady Miejskiej nr LV/681/17 z dnia 30 października 2017 r.).

Uchwała LV_681_17

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej

 REKRUTACJA 2019/2020

 

W celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 Minister Edukacji Narodowej przekazuje specjalny PLAKAT przygotowany przez ministerstwo. 

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.


Informacja w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

> Informuję, że w dniu 30 października 2017 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę nr LV/681/17 w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom. W załączeniu przekazuję ww. uchwałę Rady Miejskiej.
> Ponadto informuję, że obowiązuje Zarządzenie Prezydenta Bytomia nr 47/17
z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia i wniosku
o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom.
> Ww. zarządzenie przesyłaliśmy Państwu w ubiegłym roku. W załączeniu przesyłam załączniki do zarządzenia (wniosek/zgłoszenie), w których zostały zaktualizowane podstawy prawne (dopisano późn. zm. do  Dz. U. z 2017 r.
poz. 59 oraz we wniosku w kryterium nr 5 dopisano słowo wybranej, zgodnie ze zmianami wynikającymi z  ww. uchwały o kryteriach lokalnych).
> Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/17 Prezydenta Bytomia przesyłam treść Komunikatu nr 1/2018 z 15 stycznia 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom na rok szkolny 2018/2019.
> Komunikat nr 1/2018 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz Komunikat nr 2/2018 w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji dostępne są również na stronie um.bytom.pl/zakładka edukacja/komunikaty.

> Załączniki:
> - uchwała nr LV/681/17 Rady Miejskiej w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom;
> - wzór zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy rejonowej publicznej szkoły podstawowej;
> - wzór wniosku  o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej;
> - Komunikat nr 1/2018 z 15 stycznia 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom na rok szkolny 2018/2019.

> Z poważaniem
> Aldona Kopczyńska
Naczelnik Wydziału Edukacji


ZGŁOSZENIE dziecka do szkoły podstawowej rejonowej (doc)

ZGŁOSZENIE (pdf)

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (doc)

WNIOSEK (pdf)

KOMUNIKAT w sprawie terminów (pdf)

UCHWAŁA Rady Miejskiej (pdf)


 
Copyright (c) 2019 Szkoła Podstawowa nr 28 w Bytomiu Łagiewnikach