WAŻNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO:

I semestr trwa od 01.09.2020 r. do 19.02.2021 r.
II semestr trwa od 22.02.2021 r. do 25.06.2021 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

DODATKOWE DNI WOLNE:

Dyrektor SP 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

UWAGA! W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna czynna jest od 6.30 do 16.30.

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI (częściowo po zmianie):

* Zebranie plenarne Rady Rodziców odbędzie się 17 września 2020 roku o godzinie 18.40.
* Zebranie podsumowujące Rady Rodziców odbędzie się 21 czerwca 2021 roku.

UWAGA: w związku z sytuacją pandemii, terminarz ulega zmianom!

Accessibility