Zapraszamy w nowym roku szkolnym 2021/2022!

 

Świetlica szkolna zaprasza dzieci w godzinach od 7.00 do 16.30.

 

Rodzic zapisując dziecko do świetlicy zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka, która jest do pobrania na stronie szkoły w strefie rodzica. Kartę zgłoszenia należy niezwłocznie dostarczyć do szkoły osobiście lub za pośrednictwem ucznia.

 

Obiady wrzesień 2021r.

 

Koszt obiadów we wrześniu:

19 obiadów x 5,00 zł= 95,00 zł.

Opłatę abonamentową za obiady należy uregulować do 25 każdego miesiąca na następny miesiąc. Wyjątek stanowi wrzesień. Płatności prosimy dokonać do 3 września.

Rodzic chcący zapisać dziecko na obiady w szkole musi wypełnić deklarację korzystania ze stołówki na aktualny rok szkolny  i dostarczyć ją do szkoły.

Płatności dokonujemy na indywidualny numer konta ucznia, taki jak w ubiegłym roku, jeśli dziecko jadło obiady. Rodziców nowych uczniów chcących korzystać z obiadów zapraszamy po numer konta obiadowego do kierownika świetlicy.

Accessibility