KOŁO PLASTYCZNE

Zajęcia plastyczne „Mali artyści” prowadzi pani Barbara Piwowarczyk

Zajęcia prowadzone są w celu rozwijania zdolności plastycznych, kształtowania osobowości oraz otwarcia się na piękno świata sztuki. Sprzyjają poszerzeniu i utrwaleniu wiadomości, uzupełniają treści programowe realizowane na zajęciach. Poprzez rysunki dzieci uczą się wrażliwości i rozwijają własną wyobraźnię. Zajęcia plastyczne są również terapią dla dzieci, u których przejawia się nadpobudliwość w sferze emocjonalnej. Takie dzieci w czasie zajęć mają możliwość pozbywania się negatywnych emocji. Wszystkie prace dzieci są eksponowane na specjalnie do tego celu przeznaczonej tablicy na korytarzu oraz stanowią dekoracje sal lekcyjnych. Wiele prac zostało docenionych w konkursach plastycznych na szczeblu miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

ZAPRASZAJĄ

Accessibility