KOŁO PRZYRODNICZE

„Cała ta zieleń na naszej planecie jest
 po prostu niesamowita, no nie? (...)
Robimy wszystko, by się jej pozbyć, 
a tymczasem w niektórych sytuacjach
 tylko ona może nas ocalić”. Patrick Ness

Koło przeznaczone jest dla uczniów przejawiających zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze. Zadaniem koła jest poznanie i wyjaśnienie uczniom zjawisk i praw panujących w przyrodzie oraz kształtowanie postaw proekologicznych, zachęcanie do pogłębiania wiedzy o otaczającym środowisku oraz wzbudzanie szacunku do świata przyrody. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów, doświadczeń oraz wnikliwych obserwacji.

Opiekun koła: mgr Bożena Gajda

Accessibility