KOŁO TEATRALNE „GRATKA”

od lat prowadzą panie: Ewa Grzegorzyca i Maria Barbara Kolasa.

Przygotowania i udział w przedstawieniach rozwijają pomysłowość i zamiłowanie do twórczej działalności. Wczuwając się w postacie bajkowe, uczniowie zachowują się jak prawdziwi aktorzy. Każdy przygotowany występ to niezapomniana przygoda, ponieważ teatr tworzą nie tylko scena 
i ustawione na niej dekoracje, aktorzy, publiczność i kurtyna. Teatr to praca wspólna nad analizą tekstu literackiego, słowa, gestu, ruchu, nad umiejętnością pracy z całym zespołem. Zabawa w teatr pobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, uczy otaczającego świata 
i integruje dziecko z grupą.

Zajęcia opierają się w dużej mierze na zabawie. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: aktorskie, literackie, plastyczne, wokalne oraz organizacyjne. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności za siebie i innych, tolerancji, kształtują więzi emocjonalne między członkami zespołu. Zajęcia koła teatralnego to również jedna z form spędzania wolnego czasu, źródło przeżyć i wzruszeń, które zostają utrwalone w pamięci na całe życie.

Uczestnicy koła osiągają wysokie wyniki w konkursach recytatorskich, krasomówczych i teatralnych.

Zapraszamy do rozwijania swoich pasji w KOLE TEATRALNYM „GRATKA”

Accessibility