"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz" Jan Kochanowski

SZKOLNE KOŁO PCK 

Od dawna w naszej szkole działa szkolne koło PCK. Zrzesza ono uczniów szkoły interesujących się problemami ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka.

Cele działalności Szkolnego Koła PCK:

Powyższe cele wynikają z założeń statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wytyczone w planie pracy zadania realizujemy poprzez:

Opiekun Szkolnego Koła PCK: mgr Magdalena Karcz

Accessibility