SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA UCZNIÓW

Michał Kiełkucki- przewodniczący
Hubert Stolarski - zastępca
Wiktoria Szymańska - zastępca
Katarzyna Góra - sekretarz

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

mgr Anna Mik
mgr Bożena Oporek

POCZET SZTANDAROWY
Aaron Hadrian
Natalia Plizga
Zuzanna Wojtal

Accessibility