SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA UCZNIÓW

ALICJA TATAR (8b) - przewodnicząca
ANNA NOWAK (8a) - zastępca
ZOFIA KLIMCZAK (7a) - sekretarz

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

mgr Klaudia Widera
mgr Agata Dancewicz-Dragon

POCZET SZTANDAROWY

Natalia Wójcik (8a)
Piotr Grzesista (8b)
Weronika Grzesista (8b)

Accessibility