REKRUTACJA

Szanowni Rodzice Sześciolatków!
Jeśli szukacie szkoły, w której Wasze dziecko rozwijać się będzie harmonijnie i w zgodzie z jego własną naturą, to zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 40.

Danuta Zemela - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu

REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu ogłasza zapisy do klasy
pierwszej na rok szkolny 2024/2025

– Zapisu dziecka dokonuje pracownik szkoły na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości rodziców/ prawnych opiekunów dziecka i złożonego zgłoszenia (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły)

od dnia 4 marca 2024r. do dnia17 maja 2024r.
w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:30 do 15:30

 

 
 
 
 

 

 

 
Accessibility