REKRUTACJA

Szanowni Rodzice Sześciolatków!
Jeśli szukacie szkoły, w której Wasze dziecko rozwijać się będzie harmonijnie i w zgodzie z jego własną naturą, to zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 40.

Zapisy do klasy pierwszej trwają od 7 marca do 6 maja 2022 r.
Sekretariat szkoły jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.szkola28online.bytom.pl (STREFA RODZICA – REKRUTACJA) lub odebrać osobiście w sekretariacie i wypełnić na miejscu.

Danuta Zemela - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu

REKRUTACJA 2022/2023

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu ogłasza  zapisy  do  klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023   

  • Zapisu dziecka dokonuje pracownik szkoły na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości rodziców/prawnych opiekunów dziecka i złożonego zgłoszenia (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły)
    od dnia 7 marca 2022 r. do dnia 6 maja 2022 r. w sekretariacie szkoły
    od poniedziałku do piątku w godz. od 7.
    30 – 15.30
  • Wypełnione dokumenty można również wrzucić do skrzynki kontaktowej znajdującej się na portierni szkoły (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 20:00) lub skan wypełnionych dokumentów przesłać drogą elektroniczną na adres sp28bytom@wp.pl
  • Dokumenty do pobrania  na stronie internetowej szkoły w zakładce STREFA RODZICA- DO POBRANIA lub w sekretariacie szkoły i na portierni

 

uchwała LV_681_17

KOMUNIKAT NR 1-2022

KOMUNIKAT NR 2 -2022

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej-2 – RODO – 2021

Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej-2 RODO – 2021

 

REKRUTACJA 2021/2022

Przedstawiamy Państwu komunikat z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 wraz z wnioskami.

Accessibility