REKRUTACJA

Szanowni Rodzice Sześciolatków!
Jeśli szukacie szkoły, w której Wasze dziecko rozwijać się będzie harmonijnie i w zgodzie z jego własną naturą, to zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 40.

Danuta Zemela - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu

REKRUTACJA 2023/2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

6.03.2023 r. –  19.05.2023 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu ogłasza  zapisy  do  klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

 • Zapisu dziecka dokonuje pracownik szkoły na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości rodziców/prawnych opiekunów dziecka i złożonego zgłoszenia (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły)
  od dnia 6 marca 2023 r. do dnia 19 maja 2023 r. w sekretariacie szkoły
  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.
  30 – 15.30
 • Dokumenty do pobrania  na stronie internetowej szkoły w zakładce STREFA RODZICA- DO POBRANIA lub w sekretariacie szkoły i na portierni

Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej-2023

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej- 2023

KOMUNIKAT NR 2 -2023

KOMUNIKAT NR 1-2023- ostateczna(1)

uchwała LV_681_17-1

REKRUTACJA 2022/2023

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu ogłasza  zapisy  do  klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023   

 • Zapisu dziecka dokonuje pracownik szkoły na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości rodziców/prawnych opiekunów dziecka i złożonego zgłoszenia (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły)
  od dnia 7 marca 2022 r. do dnia 6 maja 2022 r. w sekretariacie szkoły
  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.
  30 – 15.30
 • Wypełnione dokumenty można również wrzucić do skrzynki kontaktowej znajdującej się na portierni szkoły (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 20:00) lub skan wypełnionych dokumentów przesłać drogą elektroniczną na adres sp28bytom@wp.pl
 • Dokumenty do pobrania  na stronie internetowej szkoły w zakładce STREFA RODZICA- DO POBRANIA lub w sekretariacie szkoły i na portierni

 

uchwała LV_681_17

KOMUNIKAT NR 1-2022

KOMUNIKAT NR 2 -2022

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej-2 – RODO – 2021

Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej-2 RODO – 2021

 
Accessibility