STOŁÓWKA

.

PŁATNOŚCI

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW !!!

WPŁATY ZA OBIADY

Płatność za obiady za miesiąc MAJ

15 obiadów x 9,00 zł =135,00 zł

 

 Płatność za obiady powinna wpaść na indywidualne konto dziecka do 25 kwietnia 2024r.
W tytule wpłaty muszą znaleźć się następujące informacje:
imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Przypominamy:

* Odpisy należy zgłaszać do 900 rano danego dnia do sekretariatu szkoły lub przez Librusa,
odpis będzie naliczany od dnia następnego.

      – ZA NIEOBECNOŚĆ NIE ZGŁOSZONĄ ODPISÓW NIE UDZIELA SIĘ !!!

Informujemy, że ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych wysokość stawki żywieniowej od listopada roku szkolnego 2022/2023 wynosi 9 zł.
Stawka żywieniowa została zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Bytom i dotyczy wszystkich szkół w Bytomiu.

Deklaracje korzystania ze stołówki szkolnej oraz kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać w zakładce

PRODUKTY PODKREŚLONE OZNACZAJĄ SKŁADNIKI ALERGENNE !
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD KUCHNI JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE !

Accessibility