STOŁÓWKA

.

PŁATNOŚCI

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW !!!

WPŁATY ZA OBIADY

Płatność za obiady za miesiąc CZERWIEC

14 obiadów x 9,00 zł =126,00 zł

Przypominamy:

Płatność za obiady musi zostać zaksięgowana na koncie szkoły

do 25 MAJA,
w przeciwnym razie dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów w miesiącu CZERWCU.

UWAGA!!!

Osoby jadące na „Zieloną Szkołę”:

9 obiadów X 9 ,00 zł = 81,00 zł ( od 12.06 do 22.06)
również w termonie do 25 maja!!!

* Odpisy należy zgłaszać do 900 rano danego dnia do sekretariatu szkoły lub przez Librusa,
odpis będzie naliczany od dnia następnego.

      – ZA NIEOBECNOŚĆ NIE ZGŁOSZONĄ ODPISÓW NIE UDZIELA SIĘ !!!

(W TYTULE WPŁATY MUSZĄ ZNALEŹĆ SIĘ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA,

MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONYWANA JEST WPŁATA

Informujemy, że ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych wysokość stawki żywieniowej od listopada roku szkolnego 2022/2023 wynosi 9 zł.
Stawka żywieniowa została zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Bytom i dotyczy wszystkich szkół w Bytomiu.

Deklaracje korzystania ze stołówki szkolnej oraz kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać w zakładce

PRODUKTY PODKREŚLONE OZNACZAJĄ SKŁADNIKI ALERGENNE !
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD KUCHNI JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE !

Accessibility