STOŁÓWKA

.

PŁATNOŚCI

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW !!!

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY W MIESIĄCU CZAERWCU: 16 OBIADÓW x 5,00 ZŁ= 80,00 ZŁ

Wymagany termin opłaty za CZERWIEC: do 25 MAJA 2021r.

ODPISY NALEŻY ZGŁASZAĆ DO 9.00 RANO DANEGO DNIA, ODPIS BĘDZIE NALICZANY OD DNIA NASTĘPNEGO

ZA NIEOBECNOŚĆ NIE ZGŁOSZONĄ ODPISÓW NIE UDZIELA SIĘ!!!

Deklaracje korzystania ze stołówki szkolnej oraz kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać w zakładce

PRODUKTY PODKREŚLONE OZNACZAJĄ SKŁADNIKI ALERGENNE !
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD KUCHNI JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE !

Accessibility