HIGIENISTKA

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – znajdującym się na parterze szkoły, sprawuje higienistka szkolna – PANI GABRIELA CYMANDER

GODZINY PRACY GABINETU:
wtorek 8.00 – 15.35
czwartek 8.00 – 15.35

ŚWIADCZENIA HIGIENISTKI SZKOLNEJ OBEJMUJĄ:

Accessibility