SZKOLNY KLUB WŁÓCZYKIJÓW

Klub Włóczykija prowadzą panie: Maria Barbara Kolasa oraz Irena Kolano.

Zajęcia koła adresowane są dla chętnych uczniów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. Podczas spotkań i wycieczek uczniowie poznają dorobek kulturowy, uwarunkowania przyrodnicze, problematykę społeczną i ekologiczną naszego regionu. W ramach KOŁA organizowane są wycieczki oraz wyjścia do ośrodków kultury: muzeów, bibliotek, teatru, opery, kina. Opiekunom zależy na integracji grupy, umiejętności współpracy oraz aktywizacji uczniów w czasie wycieczek i wyjść.

Celem koła jest:

Ta forma zajęć stwarza możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci. Rozbudza zainteresowania, poszerza horyzonty myślowe, wytwarza nawyk czynnego, kulturalnego, a zarazem twórczego spędzania czasu wolnego.

Dlatego zachęcamy uczniów naszej szkoły do spędzania czasu wolnego ze SZKOLNYM KLUBEM WŁÓCZYKIJÓW

To nasze ulubione miejsca:

Accessibility