WAŻNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO:

I semestr trwa od 01.09.2023 r. do 19.01.2024 r.
II semestr trwa od 22.01.2024 r. do 21.06.2024 r.

DNI WOLNE OD PRACY i NAUKI:

DODATKOWE DNI WOLNE:

Dyrektor SP 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

UWAGA! W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna czynna jest od 7.00 do 16.30.

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

* Zebranie plenarne Rady Rodziców odbędzie się 14 września 2023 roku o godzinie 18.40.

UWAGA: w związku z sytuacją pandemii, terminarz ulega zmianom!

Accessibility