KOŁO HISTORYCZNE

Celem koła historycznego jest propagowanie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów. Działalność koła przyjmuje formę cotygodniowych spotkań uczniów interesujących się historią. Przygotowuje do udziału w konkursach miejskich, ogólnopolskich. W spotkaniach kółka historycznego biorą udział uczniowie klas starszych. Głównym celem spotkań jest rozwijanie zainteresowań uczniów, pod opieką nauczyciela przygotowują oni wystąpienia, prezentacje multimedialne, występy aktorskie, które prezentowane są na uroczystościach szkolnych.

Głównym zadaniem kółka historycznego jest poszerzanie wiadomości dotyczących wybranych wydarzeń, postaci, epok historycznych, propagowanie czytelnictwa prasy i książek historycznych oraz poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. W czasie pandemii zajęcia w sposób stacjonarny nie odbywają się, koło wznowi działalność po powrocie uczniów do zajęć w placówce.

Bożena Oporek

Accessibility