KOŁO INFORMATYCZNE

PROWADZI PANI KATARZYNA MAŚNICA

Jest to forma zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą dostęp do komputerów wszystkim zainteresowanym uczniom. Współczesny świat, charakteryzuje się dużym postępem technologicznym i zalewem informacji, dlatego też należy kłaść szczególny nacisk 
na przygotowanie dzieci do życia w nim. Nie bez znaczenia jest tu fakt ciągle rosnącego zainteresowania dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się. Należy wszechstronnie wykorzystać chęć uczniów do poznania możliwości innych niż gry czy korzystanie z Internetu i portali społecznościowych. Posługiwanie się technologią informacyjno-komunikacyjną i umiejętność selekcjonowania informacji są jednymi z podstawowych umiejętności przygotowujących uczniów do prawidłowego funkcjonowania 
w świecie. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia oraz daje mu również możliwość rozbudzenia i rozwijania swoich zainteresowań.
Zajęcia sprzyjają rozwojowi ucznia, kształtują jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Jeśli tylko chcesz zgłębić tajniki wiedzy i zdobyć nowe umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej – przyjdź!
Wystarczy czas i zapał do nauki. Zapraszam!

Nauczyciel informatyki Katarzyna Maśnica

Accessibility