KOŁO TANECZNE

W naszej szkole w ramach zajęć bezpłatnych organizowane jest kółko taneczne. Nosi ono nazwę “Rytmiczne Stópki”. Adresowane jest do uczniów klas I-III, którzy kochają muzykę, taniec i śpiew oraz dobrą zabawę.

Celem koła jest rozwijanie zainteresowań taneczno- muzycznych, czerpanie radości z udziału w zajęciach, budzenie wiary we własne możliwości, doskonalenie poczucia rytmu i różnych form aktywności ruchowej.

Zajęcia prowadzą panie Sabina Nigrin i Klaudia Widera raz w tygodniu, po lekcjach przez 45 minut.

Zajęcia obejmują swym zakresem: zabawy i ćwiczenia przy muzyce, animacje i interpretacje muzyczno-ruchowe, wyuczone układy taneczne, elementy tańca towarzyskiego, areobiku i zumby oraz wyjazdy promujące edukację kulturalną.

Uczestnicy koła wzbogacają swoimi występami uroczystości szkolne i lokalne, biorą udział w pozaszkolnych turniejach tanecznych a także przygotowują występy dla swoich najbliższych.

Accessibility