KOŁO MATEMATYCZNE

„W matematyce nie ma drogi specjalnej dla królów” EUKLIDES

Umiejętności i zainteresowania matematyczne uczniów należy rozwijać od najmłodszych lat. Dlatego dzieci wykazujące zainteresowania matematyką, ale również mające potrzebę udziału w dodatkowych zajęciach powinny mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach kółka matematycznego.
Udział w zajęciach kółka matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania zdolności ukrytych, wcześniej nieujawnionych.
Na kółku matematycznym dla klasy VI uczniowie mają możliwość utrwalenia i poszerzenia wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowania twórczych postaw, rozwijania pomysłowości w myśleniu 
i działaniu.
Realizacja programu w ramach kółka ma wdrożyć uczniów 
do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a w rezultacie przygotować do dalszej edukacji matematycznej.

Prowadząca: mgr Magdalena Karcz

Accessibility