BIBLIOTEKA

UWAGA UCZNIOWIE!
W czasie nauczania zdalnego możecie wypożyczać książki z biblioteki z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Dni wypożyczeń: wtorki, środy i czwartki, godz. 12:00 - 14:00

Zapraszam
nauczyciel bibliotekarz
Maria Barbara Kolasa

UWAGA UCZNIOWIE!

Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału
w wojewódzkim konkursie fotograficzno-literackim
„Pokaż nam swoją ukochaną książkę”
Uczestnicy konkursu przygotowują jedną fotografię
ulubionej (ukochanej) książki lub komiksu – w formie
pliku .jpg, .png, .tiff, nieprzekraczającego 10 MB.
Fotografia może być wykonana w dowolnej scenerii
i w dowolny sposób – musi jednak pokazywać w sposób
czytelny ukochaną książkę wybraną przez uczestnika
(tytuł książki musi być widoczny).
Do fotografii uczestnik przygotowuje uzasadnienie wyboru
danej książki w formie pisemnej. Tekst nie może
przekroczyć 280 znaków (tekstu komputerowego).
Zdjęcie wraz z uzasadnieniem proszę wysłać na adres
mailowy pani Katarzyny Maśnicy: masnikat@gmail.com
(Termin nadsyłania prac – 08.02.2023r.)
Wszyscy rodzice uczestników konkursu będą musieli
podpisać ZGODĘ NA UCZESTNICTWO DZIECKA
W KONKURSIE, którą należy odebrać w bibliotece
od p. Marii Barbary Kolasy.

Nauczyciel bibliotekarz- Maria Barbara Kolasa


 

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O LEKTURACH
„MAGICZNY ŚWIAT W TWARDEJ OKŁADCE” – III EDYCJA

Pod honorowym patronatem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Józefa Lompy w Katowicach filii w Bytomiu
Organizator: Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka z Bytomia
oraz Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu

 • 1 Przedmiot Konkursu

  1. Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka oraz Szkoła Podstawowa nr 21
  im. J. Lompy w Bytomiu, zwane dalej Organizatorem, ogłasza Powiatowy
  konkurs wiedzy o lekturach „ Magiczny świat w twardej okładce”
       III  edycja w czterech kategoriach:
  I kategoriakonkurs plastyczny
  II kategoriakonkurs wiedzy – znajomość lektur
  III kategoriakonkurs wiedzy – geografia w lekturze
  IV kategoriakonkurs na wykonanie lalki – kukiełki
  2. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji zadania publicznego
      współfinansowanego przez Gminę Bytom pn. „Powiatowy konkurs
      wiedzy o lekturach”.
  3. Celem zadania jest wspieranie zadań z zakresu edukacji, oświaty
       i wychowania dzieci i młodzieży poprzez aktywne metody
       przekazywania wiedzy.

  §2 Cele Konkursu

  ● Upowszechnianie czytelnictwa.
  ● Kształcenie wrażliwości uczniów na odbiór słowa pisanego.
  ● Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne
     wzorce.
  ● Zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania.
  ● Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt
     z literaturą.
  ● Wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów.
  ● Pogłębianie wiedzy z dziedziny literatury.
  ● Właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.
  ● Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci oraz prezentacja ich
     twórczości.
  ● Promocja miasta Bytom.

  §3 Uczestnicy Konkursu

  1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół podstawowych miasta Bytom.
  2. Uczniowie biorą udział w Konkursie w wybranej kategorii w trzech
       kategoriach wiekowych:
  a) klasy 1-3
  b) klasy 46
  c) klasy 7-8
  ——————————————————————————————————-
  20 października 2021r. został przeprowadzony etap szkolny, w wyniku którego  wyłoniono reprezentantów do Powiatowego konkursu wiedzy o lekturach pn. „ Magiczny świat w twardej okładce” w kategorii klas 1-3

W konkursie wiedzowym naszą szkołę reprezentować będą:

Julia Arndt z klasy 2 a

Alan Barański z klasy 2 a

Martyna Grabowska z klasy 3 a

Małgorzata Kiedos z klasy 3 b

Marcin Seget z klasy 3 b

Tymoteusz Muszalik z klasy 3 b

 • 4 Zakres materiału

  1. klasy 1 3:
  Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją (Europa)
  Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn (Europa)
  Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika (Afryka)
  2. klasy 4 6:
  Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy (Afryka)
  Alfred Szklarski, W krainie kangurów (Australia)
  Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy (Polska)
  3. klasy 7-8:
  Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy (Polska)
  Agatha Christie, Śmierć na Nilu (Afryka)
  Arkady Fiedler, Dywizjon 303 (Wielka Brytania)

  § 5 Przebieg Konkursu Plastycznego:

  I. Kategoria konkurs plastyczny: Ilustracja ulubionej lektury
  – Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
  – Praca plastyczna powinna ilustrować wybraną lekturę z listy książek wskazanych przez Organizatorów

Praca ma być wykonana indywidualnie.
Format pracy: A3; technika: dowolna.
– Praca plastyczna ma zawierać na odwrocie wypełnioną i przyklejoną
 kartę informacyjną (załącznik nr 3) oraz Oświadczenie  rodziców/opie-
 kunów (załącznik nr 2).
Prace należy dostarczyć pani Marii Barbarze Kolasie w terminie
do 3 listopada 2021 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu Konkursu

17 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu przy ul. Worpie 14-16 w godzinach 10.00 – 12.30.
Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na rozstrzygnięcie Konkursu.

IV. Kategoria: Wykonanie lalki, kukiełki – postaci bohatera z lektury
                         szkolnej

● Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
● Konkurs polega na wykonaniu lalki, marionetki, kukiełki, pacynki
   wybranej postaci z lektury szkolnej – obowiązuje lista lektur
   zamieszczona w podstawie programowej (Organizator
   dopuszcza dowolność wyboru lektury).
● Lalka ma posiadać przypiętą Kartę informacyjną (załącznik nr 3).
● Wraz z pracą należy dostarczyć Oświadczenie rodziców/opiekunów
   (załącznik nr 2).
Lalkę należy dostarczyć do pani Marii Barbary Kolasy w terminie
  do 3 listopada 2021 r.

Oceniane będą tylko indywidualnie i własnoręcznie wykonane lalki.
● Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową.
● Praca oceniana będzie pod względem artystycznym oraz
   merytorycznym (zgodność wykonanej pracy z regulaminem,
   pomysłowość, oryginalność i atrakcyjność).
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu Konkursu

  17 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu
  przy ul. Worpie 14-16 w godzinach 10.00
12.30.
Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na rozstrzygnięcie
   Konkursu.

 • 6 Warunki ogólne

  1. W sytuacji związanej z sytuacją epidemiologiczną w Polsce (Covid-19)
  Organizatorzy dopuszczają zmianę formy przeprowadzenia Konkursu.
  W przypadku zmiany Uczestnicy zostaną poinformowani.
  2. Osoby dostarczające prace na Konkurs oraz biorące udział w konkursie
      wiedzy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich
      danych osobowych wyłącznie  na potrzeby Konkursu w zakresie
      koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu
      (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U.
       Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

 

Obchodom Święta Szkoły towarzyszyła kolejna edycja literacko-plastycznego konkursu rodzinnego „Szkoła w naszych oczach”. Napłynęło wiele pięknych prac, które możemy podziwiać na korytarzu szkolnym.

A oto wyniki:

W KONKURSIE LITERACKIM ZWYCIĘŻYLI:

I MIEJSCE: Jan Łakomy z klasy 2 a z rodziną

II MIEJSCE: Wiktor Karch z klasy 3 a z mamą

III MIEJSCE: Michał Kiełkucki z klasy 5 b z mamą

Wyróżnienia otrzymali:

Rafał Wantuch z klasy 7 b

Emilia i Małgorzata Kiedos z klasy 5 a i 3 b

W KONKURSIE PLASTYCZNYM  NA PODIUM STANĘLI:

I MIEJSCE: Antoni Warda z klasy 2 a

II MIEJSCE: Jan Kandora z klasy 1 a z rodziną

III MIEJSCE: Wiktoria Sebesta z klasy 2 a z rodziną

Wyróżnienia otrzymali:

Kacper Wichary z  klasy 4 b

Lena Kiełkucka z klasy 3 a

Helena Pisarek z klasy 1 a

Emilia i Małgorzata Kiedos z klasy 5 a i 3 b

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

 

8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

Święto, zainicjowane zostało przez  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku i od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek.

Biblioteki na różne sposoby próbują przyciągnąć czytelników
i przekonać do czytania.

Nasza biblioteka szkolna również pragnie zachęcić wszystkich uczniów
do aktywnego czytania książek.

Pomocne mogą okazać się recenzje książek napisane przez laureatów konkursu  FOTOGRAFICZNO – CZYTELNICZEGO  pod hasłem

„Czytam wszędzie moją ulubioną książkę”.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zarekomendować swoją ulubioną książkę w formie zdjęcia zrobionego telefonem oraz krótkiej recenzji.  Cieszy nas fakt, że w konkursie wzięli udział zarówno młodsi jak i starsi czytelnicy,  przesyłając wiele ciekawych zdjęć i recenzji. Rzeczywiście udowodnili, że ulubione książki można czytać wszędzie. Zobaczcie sami:

GALERIA

A oto wyniki konkursu:

KATEGORIA KLAS I-III

I miejsce – ex aequo: Jan Łakomy klasa 1 a

                                     Adam Widera klasa 1 a

II miejsce – ex aequo: Jakub Kandora klasa 3 b

                                      Antoni Warda klasa 1 a

III miejsce – nie przyznano

KATEGORIA KLAS IV – VIII

I miejsce – Julia Wieczorek klasa 4 a

II miejsce – Rafał Wantuch klasa 6 b

III miejsce – Agata Rabęda klasa 6 b

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród oraz dyplomów
na portiernię szkoły w Tygodniu Bibliotek od 11 – 14 maja 2021r.

Pozostałym uczniom naszej szkoły polecamy książki proponowane przez laureatów konkursu. Mamy nadzieję, że przedstawione recenzje  jeszcze w większym stopniu zachęcą Was do czytania. Wiemy, że niektóre książki tak się spodobały, że zostały przeczytane kilka razy, a pamiętajcie

„Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana.”

Zapraszam wszystkich do przeżycia wielkiej PRZYGODY Z KSIĄŻKĄ!

                                                                       Nauczyciel bibliotekarz

                                                                       Maria Barbara Kolasa

Kwiecień jest świętem książki, czytania, dyskusji o autorach książek, tłumaczach, wydawnictwach. W tym miesiącu 23 kwietnia obchodzimy
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.  
To doroczne święto organizowane jest przez UNESCO.
Data ta wybrana została, jako symboliczna dla literatury światowej, bo w tym dniu zmarli m. in. Miguel de Cervantes
i William Szekspir.

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, gdzie tego dnia obchodzony jest dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie
z tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w formie książek.

Z okazji tego ŚWIĘTA pragnę zaprosić wszystkich uczniów do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM – pod hasłem „Czytam wszędzie moją ulubioną książkę”.

Zarekomendujcie swoją ulubioną książkę w formie zdjęcia zrobionego telefonem. Na zdjęciu pokażcie siebie z książką.

Fotografię prześlijcie do 30 kwietnia  na adres e- mail: kmasnica@szkola28online.bytom.pl  

W treści maila proszę podać następujące informacje:

1) imię i nazwisko autora zdjęcia

2) klasa

3) nazwisko i imię autora prezentowanej książki oraz tytuł

4) krótkie uzasadnienie – dlaczego polecasz tę książkę innym.

UWAGA: Wszyscy uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej szkoły.

Czekam na Wasze prace. Jury KONKURSU oceni: pomysł, jakość wykonanego zdjęcia i uzasadnienie.

Nauczyciel - Bibliotekarz

Maria Barbara Kolasa

Biblioteka szkolna bogatsza o nowe tytuły...

8 MAJA - DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK
Święto zostało ustanowione w 1985 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych.

Biblioteka promuje czytelnictwo i sztukę recytatorską wśród uczniów naszej szkoły:

Biblioteka szkolna jest źródłem informacji, w którym wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły mogą rozwijać swoją wiedzę, pobudzać wyobraźnię i zamiłowanie do czytania.
Posiadamy bogaty księgozbiór, który systematycznie wzbogacany jest o nowe, najpoczytniejsze wydawnictwa lektur, książek przygodowych, naukowych oraz bestsellerów.
Każdy czytelnik może również skorzystać z czytelni zgodnie z regulaminem biblioteki. Uczniowie klas pierwszych natomiast stają się czytelnikami zazwyczaj pod koniec II semestru, kiedy opanują technikę samodzielnego płynnego czytania.
Nauczyciel - bibliotekarz organizuje również konkursy czytelnicze, literackie, akcję "Poczytaj mi przyjacielu", lekcje biblioteczne oraz rozwija zainteresowania młodych czytelników.
Dajmy szansę naszym dzieciom, by wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Biblioteka szkolna informuje, że nasza placówka realizuje program zdrowia emocjonalnego - "Cała Polska czyta dzieciom".

Czytanie jest proste, tanie i dzieci je uwielbiają!

Cenne wskazówki Fundacji ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom":

Przy wyborze książek dla dzieci pomocą mogą być kryteria wyboru opracowane przez Fundację ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom" oraz lista tytułów rekomendowanych do czytania dzieciom.

Tytuły rekomendowane przez Fundację - złota lista:
M. Bogdanowicz (opracowanie) - Rymowanki, przytulanki
J. Brzechwa - Wiersze i bajki
J. Czapek - Opowieści o piesku i kotce
K. Czapek - Daszeńka
G. Delahaye - seria o Martynce
D. Gellner - Bajeczki
Cz. Janczarski - Miś Uszatek, Wędrówki Misia Uszatka
A. Lindgren - Lotta z ulicy Awanturników, Ja też chcę mieć rodzeństwo
H. Łochocka - O wróbelku Elemelku
S. McBratney - Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham
N. Most, A. Rudolph - Wszystko moje, Co wolno, a czego nie wolno
B. Ostrowicka - Lulaki, Pan czekoladka i przedszkole
J. Tuwim - Wiersze dla dzieci
H. Ch. Andersen - Brzydkie kaczątko
W. Chotomska - Wiersze, Pięciopsiaczki
C. Collodi - Pinokio
W. Cztwrtek - O gajowym Chrobotku, Bajki z mchu i paproci
D. Inkiow - Ja i moja siostra Klara
A. Lindgren - seria o Pipi Pończoszance, Emil ze Smolandii
H. Lofting - seria o Doktorze Dolittle
K. Makuszyński - Przygody Koziołka Matołka
M. Musierowicz - Znajomi z zerówki
A. A. Milne - Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka
Z. Rogoszówna - Dzieci Pana Majstra
K. Siesicka - Idzie Jaś
M. Strzałkowska - Wierszyki łamiące języki
D. Wawiłow - Wiersze

Niektóre tytuły polecane przez bibliotekę szkolną:
C. Janczarski - Jak Wojtek został strażakiem
J. Grabowski - Czarna Owieczka
J. Papuzińska - Nasza mama Czarodziejka
M. Kownacka - Plastusiowy pamiętnik
G. Knutsson - Przygody Filonka Bezogonka
H. C. Andersen - Baśnie
J. Porazińska - Szewczyk Dratewka
J. Grabowski - Reksio i Pucek
A. Zachara-Wnękowa - Baśń o źródle, Baśń o Luboniu
S. Michałkow - Nie płacz Koziołku
M. Kownacka - Kukuryku na ręczniku
A. Centkiewicz - Mufti, osiołek Laili
W.&J. Grimm - Baśnie
M. Kruger - Karolcia
L. Krzemieniecka - Tajemnicze odwiedziny
A.&C. Centkiewiczowie - Zaczarowana zagroda
L. Krzemieniecka - Leśne rachuneczki
A. Lindgren - Dzieci z Bullerbyn
J. Grabowski - Puc, Bursztyn i goście
M. Jaworczakowa - Jacek, Wacek i Pankracek

Accessibility