INFORMACJE RADY RODZICÓW I OGŁOSZENIA


Zarząd Rady Rodziców tworzą:
Anna Mik – przewodnicząca
Sandra Sadlik – zastępca
Jolanta Wieczorek – skarbnik
Małgorzata Domin – protokolant
Katarzyna Belka – komisja rewizyjna
Sylwia Pośpiech – komisja rewizyjna

Serdecznie zapraszamy na spotkania szkoleniowe dla rodziców organizowane w ramach poradnianej inicjatywy jaką jest
„Szkoła Dla Rodziców”.

W ramach spotkania proponujemy prelekcję - wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach współczesnej młodzieży.
Spotkania będą odbywać się z pomocą platformy Microsoft Teams, a prowadzić je będą pracownicy poradni.

Serdecznie zapraszamy rodziców na najbliższe spotkanie „Szkoły Dla Rodziców”.

Temat spotkania to:

„Nastolatek i dojrzewanie –

co warto wiedzieć, aby go lepiej wspierać?”

 

Spotkanie poprowadzą psycholodzy Poradni Agnieszka Petka i Agata Susek-Kaczyńska.

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny dotyczący funkcjonowania emocjonalno-społecznego adolescenta. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w dobie ograniczeń związanych pandemią i ich skutków. Po powrocie do szkół część uczniów doświadcza trudności adaptacyjnych i wymaga wsparcia osób dorosłych i nauczycieli. Specjaliści Poradni pomogą Rodzicom zrozumieć mechanizmy funkcjonowania dziecka.

Spotkanie będzie także okazją do dyskusji, zadania pytań, a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Link do spotkania będzie dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZkNDk0OTYtYzM4OC00N2I4LThhMmYtMjc5YTc0NDYzNzc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d>

Zapraszamy
Wojciech Żywczok – dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu
Plac Klasztorny 2,
tel.32 2819405

/22.04.2021/
Szanowni Państwo,
W imieniu Centrum Kształceniowa  Zawodowego  i Ustawicznego w Bytomiu serdecznie zapraszamy na szkolenia.

/19.04.2021/
Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z psycholog mgr Beatą Liwowską przygotowało kolejny film edukacyjny dla rodziców w ramach cyklu poradników "CRL Uczy Rodziców". Motywem przewodnim filmu jest rozwój dziecka.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu.

Bezpośredni link do filmu:

Wszystkie filmy z cyklu dostępne są na stronie:

Z poważaniem,
Janusz Bieńkowski
Prezes Centrum Rozwoju Lokalnego

Kwestie omówione przez psycholog Beatę Liwowską:

* Dostosowanie się do norm społecznych / warunków przedszkolnych / rówieśniczych
* Adaptacja dziecka do warunków
* Wchodzenie w grupę rówieśniczą
* Zajęcia w grupie rówieśniczej i ich wpływ na rozwój dziecka
* Odrzucenie dziecka przez rówieśników
* Samokontrola / Dziecko nabywa umiejętności potrzebnych do pracy
* Samodzielność / samoobsługa dziecka. Jak podejść do tego tematu? Kiedy jest na to czas?
* Działania / aktywności, które wpływają na prawidłowy rozwój dziecka
* Aktywność dziecka, hobby i zainteresowania. Dlaczego jest ważne i jak wpływa na rozwój?
* Ograniczenia dotyczące telewizji, komputera, smartphone’a. Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój dziecka
* Granice fizyczne i psychiczne dziecka, jak je szanować?
* Lęk dziecięcy – rodzaje i przyczyny powstawania zaburzeń lękowych i depresyjnych

"Szkoła Dla Rodziców"
Najbliższe spotkanie odbędzie się
w dniu 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 16.00

„Dam radę, potrafię"czyli jak pozytywne myślenie może pomóc w osiąganiu celu.
Poprowadzą je psycholodzy Poradni
Sylwia Tymińska i Agnieszka Petka.

Link do spotkania w dniu 14 kwietnia poniżej (dostępny także na stronie ppp.bytom.pl w zakładce aktualności oraz facebooku poradnianym):

LINK

"Szkoła Dla Rodziców"
Najbliższe spotkanie odbędzie się
w dniu 24 marca 2021 roku o godzinie 16.00

„Nastolatek w świecie współczesnych technologii – smartfon i tablet”
poprowadzą je psycholodzy Poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz Agnieszka Petka.

Link do spotkania w dniu 24 marca poniżej (dostępny także na stronie ppp.bytom.pl w zakładce aktualności):

LINK

„Szkoła Dla Rodziców”
Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu
3 marca 2021 roku o godzinie 16.00
a poświęcone będzie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży oraz higienie cyfrowej w czasie edukacji zdalnej - poprowadzą je psycholodzy Poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz Magdalena Konieczna.

Link do pierwszego spotkania w dniu 3 marca poniżej:

LINK

W dn. 17 września odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu.
Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy uczestniczyli w spotkaniu.
W czasie zebrania m.in:
- przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Rodziców i zdecydowano, że Zarząd RR tworzyć będą:
Anna Mik – przewodnicząca,
Sandra Sadlik – zastępca,
Jolanta Wieczorek – skarbnik,
Małgorzata Domin – protokolant,
Katarzyna Belka – komisja rewizyjna,
Sylwia Pośpiech – komisja rewizyjna,
- przekazano informacje i procedury zw. z przestrzeganiem reżimu sanitarnego obowiązujące w szkole,
- przypomniano informacje zw. z wybranym ubezpieczeniem (zgodnie z informacjami przesłanymi przez P. Dyrektor poprzez e- dziennik), - ustalono, że zostaje zachowana dobrowolność wpłat składek na konto RR, z tym że klasy, które wpłacą:
od 550 zł – 790zł otrzymają zwrot 10% wpłat, powyżej 800 zł otrzymają zwrot w wysokości 15% wpłat

Misją Rady Rodziców jest wspieranie procesu wychowawczego i dydaktycznego dzieci poprzez współorganizację z Dyrekcją Szkoły wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, wspieranie inicjatyw pozalekcyjnych nauczycieli czy dokładanie starań, aby miasto Bytom podejmowało oraz realizowało inwestycje podnoszące standard naszej szkoły. O podejmowanych działaniach będziemy informować Was na bieżąco wykorzystując do tego celu stronę internetową szkoły oraz e - dziennik.
Ten rok szkolny zaczęliśmy pełni nadziei, że pomimo trwających trudnych warunków sanitarno – epidemicznych, uda nam się zrealizować wiele zadań, zgodnie z zachowaniem odpowiednich procedur.
Chcielibyśmy podjąć jak najwięcej działań wspierających naukę, zabawę i rozwijanie talentów naszych dzieci. Jednak, aby te inicjatywy w większości mogły być zrealizowane potrzebujemy Waszych dobrowolnych składek na Radę Rodziców. Drodzy Rodzice liczymy na Wasze tegoroczne wpłaty, które będą bić rekordy poprzednich lat.
Jesteśmy dla Was i czekamy na Wasze sugestie.

Z pozdrowieniami, życząc zdrowia i optymizmu,
Zarząd Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej Nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu

Drodzy Rodzice,
Zarząd Rady Rodziców pragnie serdecznie podziękować Państwu za wpłacone, dobrowolne składki w ubiegłym roku szkolnym, jak i w latach ubiegłych.
Realizacja wielu zadań naszej szkoły systematycznie zostaje wsparta przez Radę Rodziców. Ze składek zebranych na RR (od 2017) zostały zakupione:
- szafki na korytarzach dla uczniów,
- laptop,
- dziennik elektroniczny,
- tablica multimedialna,
- wykładziny dywanowe.
Wspomogliśmy wyremontowanie podłogi w sali komputerowej. Ponadto od 2017 roku wydano ponad 16 000 na zwroty dla klas za dokonane wpłaty, słodycze dla dzieci, nagrody, dyplomy, kwiaty, imprezy i uroczystości szkolne, pomoce dydaktyczne i wyposażenie klasopracowni, działalność samorządu uczniowskiego oraz przygotowano paczkę dla rodziny w czasie pandemii.
Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o zadeklarowanie i dokonywanie dalszych wpłat na Radę Rodziców. Szczególną prośbę kierujemy w stronę tych Rodziców, którzy do tej pory nie chcieli lub nie mieli możliwości wspomóc działań Rady na rzecz wszystkich naszych dzieci. Informację nt. deklaracji prosimy przekazać Skarbnikom klasowym do 30 września br . Zebranie tej informacji pomoże nam w opracowaniu preliminażu wydatków w obecnym roku szkolnym.

Płatności możecie Państwo dokonać poprzez wpłatę na konto Rady Rodziców:
PKOBP Oddział 1 w Bytomiu
50 1020 2368 0000 2702 0021 8149

(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)
lub zgodnie z ustaleniami i w porozumieniu ze Skarbnikiem klasowym.
Z góry bardzo dziękujemy za każdy gest dobroci, który wspomoże proces dydaktyczny i wychowawczy naszych dzieci

Accessibility