Wirusoochrona

Nasza szkoła bierze udział w kolejnej edycji akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”, która ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych. Podczas zajęć dzieci przypomną sobie o  przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócą uwagę na znaczącą rolę higieny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów.

Accessibility