OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA DLA SZKÓŁ

Przystąpiliśmy do realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022. Koordynatorem programu jest Pani Bożena Gajda oraz Pani Magdalena Karcz. To największy w skali kraju ogólnopolski PROGRAM o zdrowiu realizowany w szkołach.  Zwiększanie wiedzy na temat czerniaka wśród młodzieży jest w dzisiejszych czasach bardzo istotne. Nasi nauczyciele będą prowadzili zajęcia prozdrowotne w ramach godzin z wychowawcą oraz podczas spotkań szkolnego koła PCK.

 

Accessibility