Prezentacja z okazji 50-lecia SP 28 w Bytomiu i XVII rocznicy nadania szkole imienia Królowej Jadwigi

Accessibility