NASZA SZKOŁA UCZESTNICZY W PROJEKCIE „GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

NASZA SZKOŁA UCZESTNICZY W PROJEKCIE

„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. Organizatorem projektu jest Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty. Partnerzy: NSZZ Solidarność Regiony: Śląsko-Dąbrowski, Częstochowski, Podbeskidzia, IPN Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Dumni z Polski. W naszej szkole koordynatorem Projektu jest nauczyciel historii – Pani Bożena Oporek.

 W szkole powstało miejsce historyczno – patriotyczne, poświęcone 40 rocznicy wprowadzenia
w Polsce stanu wojennego.

Nasi uczniowie  uczestniczyli w spotkaniach międzypokoleniowych z udziałem świadków wydarzeń oraz osób represjonowanych w czasie stanu wojennego. W szkole zostały przeprowadzone lekcje historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez IPN, poświęconych stanowi wojennemu.

Uczniowie odbędą wirtualny spacer po miejscach tematycznie związanych z wydarzeniami z okresu stanu wojennego, zobaczą też film pt. „Nie zabierajcie mamy”.

Wirtualna e-mapa STAN WOJENNY

 

Zwiedzanie wystawy IPN z okazji nadchodzącej Rocznicy Wybuchu Stanu Wojennego:

Uczniowie 7b

  Uczniowie 8a

 

Zachęcamy również uczniów do wzięcia udziału w konkursach:

1) Konkursie  literackim – „ Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”. Szczegółowe informacje można uzyskać  u  Pań:  Aleksandry Rutkowskiej, Anny Jaruszewskiej, Iwony Szczepańskiej i Iwony Polańskiej.

Stan-wojenny-we-wspomnieniach-naszych-bliskich – regulamin konkursu

2) Konkursie plastyczno-literackim  – „Tropiciele historii- poszukiwanie ludzi SOLIDARNOŚCI” – Szczegółowe informacje można uzyskać  u  Pań: Bożeny Oporek, Marioli Mieszko, Aleksandry Rutkowskiej, Agaty Dancewicz-Dragon oraz Urszuli Jaksy.

Konkurs-Tropiciele-historii-2.docx-1 – regulamin konkursu

Accessibility