KONKURS NA FOTOREPORTAŻ „AUTOMN WALK – JESIENNY SPACER”

 

Konkurs na fotoreportaż

 „ Automn walk -Jesienny Spacer”

 

organizowany przez

Technikum nr 4 im Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, których pasją jest robienie zdjęć.

Cel konkursu:

 1. Rozwijanie w uczniach wrażliwości artystycznej, umiejętności dostrzeżenia zmian w otaczającym nas świecie i przekazania tych wrażeń w formie zdjęć i słów.
 2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.
 3. Promowanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych oraz prezentacja ich twórczości na szerokim forum.

Regulamin konkursu:

Według definicji Słownika Języka Polskiego pod red. W. Doroszewskiego fotoreportaż to:

„ (…) reportaż ukazujący przebieg jakiegoś wydarzenia, uroczystości itp.  w postaci szeregu zdjęć fotograficznych  oraz krótkiego tekstu wiążącego.”

 1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie fotoreportażu składającego się maksymalnie z 5 zdjęć oraz krótkiego opisu w języku angielskim dotyczącego tematu ujętego na zdjęciach.
 2. Zdjęcia można wykonywać dowolnym sprzętem fotograficznym lub telefonem.
 3. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
 4. Zdjęcia składające się na fotoreportaż należy przesłać w osobnym folderze w formacie JPG w najlepszej rozdzielczości.

Folder należy opisać według wzoru:

Imię.Nazwisko_Tytuł_FOTO

 1. Tekst należy zapisać w takim formacie, który pozwoli na jego wydrukowanie.

Opis pliku według wzoru:

Imię.Nazwisko_Tytuł_TEKST

 1. Prace konkursowe wysyłać na adres janta@t4.bytom.pl
 2. Termin dostarczenia prac upływa 30 listopada 2021.

Nagrody:

 1. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.
 2. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Oświadczenia:

 1. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
 2. Wraz z przesłaniem fotoreportażu na konkurs, uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz w powiązanych z nim celach promocyjnych Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi konkursu przysługuje pełne prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Wraz z przesłaniem fotoreportażu na konkurs, uczestnik oświadcza, iż zgłoszona przez niego praca nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.

Accessibility