V OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZY

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII-VIII do wzięcia udziału  w V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZYM
W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów.

 

REGULAMIN V EDYCJI KONKURS G. CHROSTOWSKIEJ (1)

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Accessibility