KONKURS PLASTYCZNY Muzeum Lizaka 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego „Mój wymarzony lizak”.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO

,,MÓJ WYMARZONY LIZAK
2021

(uwzględniona wysyłka on
line)

Organizatorzy:
MUZEUM LIZAKA w Jaśle
oraz
ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 w Jaśle


1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

2. Cele konkursu:
zainteresowanie dzieci tematyką dziedzictwa przemysłu spożywczego na bazie powstałego
w Jaśle MUZEUM LIZAKA,
rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,
promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych,
prezentacja twórczości dziecięcej.


3.Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie,
wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych) i tylko
w formacie A4.


4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie
pracy pod wskazany adres i w wyznaczonym terminie


DOPUSZCZALNE FORMY:

Drogą ONLINE poprzez skrypt dostępny na stronie: (prace indywidualne)

https:/www.uschabinskiej.pl/muzeumlizaka/

Dopuszczalny rozmiar przesyłanego skanu lub zdjęcia pracy plastycznej w pliku o wielkości
nie większym niż 2MB; dopuszczalne formaty plików: jpg, jpeg, PDF.

Wymagana nazwa pliku: Imie_Nazwisko autora pracy.jpg;

Elektroniczna akceptacja regulaminu i uzupełnienie metryczki przez prawnego opiekuna.


Drogą POCZTY TRADYCYJNEJ: (prace grupowe)

Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac (pocztą tradycyjną)!

Adres do wysyłki: MUZEUM LIZAKA W JAŚLE ul. Floriańska 42 38200 Jasło

2


5. Termin rozpoczęcia konkursu: 01.09.2021 r. Termin nadsyłania prac upływa 10.12.2021 r.

6. Komisja konkursowa dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria uczestnicy w wieku od 3 do 6 lat
II kategoria uczestnicy w wieku od 7 do 10 lat
III kategoria uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat.

7. Kryteria oceny prac:
estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy,
inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość,
samodzielne wykonanie.

8. Termin ogłoszenia wyników konkursu zależny będzie od ilości wszystkich prac nadesłanych na
konkurs. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na podanych stronach.

https://www.facebook.com/muzeumlizaka/

https:/www.uschabinskiej.pl/muzeumlizaka/


NAGRODY!!!!!!


Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma DYPLOM oraz bezpłatny BILET
WSTĘPU do Muzeum!!!!

W przypadku nadesłania pracy drogą ONLINE (akceptowalny, indywidualny dyplom zostanie
nadesłany w formie elektronicznej na adres wskazany w metryczce).

W przypadku nadesłania prac drogą POCZTY TRADYCYJNEJ dyplomy zostaną nadesłane na
adres zwrotny nadawcy).

Ponadto
w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA tj.:
BEZPŁATNY wstęp całej grupy/klasy Laureata konkursu do MUZEUM LIZAKA, połączony
z wyrobem własnych lizaków oraz OBIADEM w Restauracji „u Schabińskiej”

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w MUZEUM LIZAKA!

Koordynatorzy konkursu:
Katarzyna Schabińska i Małgorzata Szewczyk

Accessibility