XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Nadchodzące pokolenie”

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO im. Jana Smolenie w Bytomiu – „Smoleniacy” zaprasza do udziału w XXIII ogólnopolskim konkursie poetyckim „Nadchodzące pokolenie”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, szkół średnich oraz studenci do 25 roku życia.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac konkursowych w terminie do
26 listopada 2021 r. na adres I LO im. Jana Smolenia (41-902 Bytom,
ul. Strzelców Bytomskich 11 z dopiskiem „Nadchodzące pokolenie”).

Koperta powinna zawierać:

– zestaw 4 wierszy własnego autorstwa w 3 egzemplarzach (opatrzonych godłem
i adnotacją: szkoła podstawowa, szkoła średnia lub szkoła wyższa)

– osobną zamkniętą kopertę (również z godłem) zawierającą wypełnione załączniki NR 1 i NR 2.

Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem. Nagroda główna to statuetka „Skrzydlate Rodło”.

Szczegóły zawarte są w regulaminie:

Nadchodzące pokolenie 2021 regulamin_i_załączniki

Accessibility