WARSZTATY EDUKIDS

OFERTA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH
Z KLOCKAMI LEGO I ROBOTYKĄ DLA SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI
Nasze zajęcia skierowane są dla dzieci w wieku 3-12 lat. Większość scenariuszy została
wymyślona i napisana w oparciu o obszary edukacyjne oraz podstawy programowe.
Naszym celem jest kształtowanie ciekawości świata i badawczej postawy wobec niego. Dzieci na
zajęciach ćwiczą sprawność motoryczną, wyobraźnię przestrzenna oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Obszary edukacyjne wpisane w zajęcia Edukids:
– Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie.
– Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
– Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
– Wychowanie w poszanowaniu roślin oraz zwierząt.
– Wychowanie obywatelskie oraz patriotyczne.

Jakie zajęcia?
  • Zajęcia z Klockami LEGO :
Zajęcia dedykowane dla dzieci w wieku 3-12 lat
Przebieg zajęć:
Instruktor rozpoczyna powitaniem i przedstawieniem się, następnie krótko opowiada o tym co za
chwilkę się wydarzy, tłumaczy czym będziemy się zajmować na warsztatach.
Na warsztatach dzieci oraz instruktor siedzą na ziemi i tak też tworzą swoje prace. Do prowadzenia
zajęć wykorzystujemy specjalną matę. Korzystamy z bardzo znanego narzędzia jakimi są klocki LEGO.
Nasze zajęcia są dostosowane do wieku dzieci tak też klocki, na których pracujemy- młodsze

grupy klocki Duplo, starsze grupy klocki Lego.


  • Zajęcia z Robotyki WeDo 2.0:
Zajęcia dedykowane dla dzieci w wieku 6-12 lat
Dzieci mają możliwość korzystać z programowalnych robotów edukacyjnych WeDo 2.0 , które
wspierają ich rozwój, pomagają przyswajać wiedzę z przedmiotów ścisłych i rozwijać kompetencje przyszłości.
Przebieg zajęć:
Instruktor rozpoczyna powitaniem i przedstawieniem się, następnie krótko opowiada o tym co za chwilkę się wydarzy.
Podczas naszych zajęć każdy uczeń składa swojego robota z indywidualnego zestawu, który
zawiera posegregowane klocki oraz tablet. Pod koniec zajęć każdy uczeń programuje swojego
robota, tak aby ten się poruszał według ustalonego przez ucznia kodu.

Czas trwania oraz rodzaj zajęć jest dostosowany do danej grupy wiekowej :
Dzieci w wieku 3-4 – 40 minut LEGO/ LEGO DUPLO
Dzieci w wieku 5-12 – 60 minut LEGO/ Robotyka
W warsztatach edukacyjnych bierze udział dwóch instruktorów.

 

 

Tematyka warsztatów edukacyjnych:
– Symbole Narodowe – Świąteczne warsztaty – Grawitacja – Kolejka linowa – Zamek

Cennik warsztatów
WARIANTY OFERTY WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH
czas trwania zajęć  – 45-60 minut
liczba dzieci w grupie  – 20+
dni tygodnia i godziny zajęć –  do ustalenia
koszt 1 zajęć dla dziecka – 12 zł
Cena obejmuje:
– Dojazd do placówki.
– Warsztaty edukacyjne z wybranego tematu.
– Dyplom dla każdego uczestnika warsztatów.
Nasz program edukacyjny pomaga stać się dzieciom pasjonatem nauki!


Kontakt:
Ewelina Paprocka-Talik
Sylwia Ciesielska
edukidsbytom@gmail.com
500076880, 500076804
Edukids Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 86 Bytom 41-907
edukidsbytom@gmail.com
Tel. 500076880, 500076804
Accessibility