Zaproszenie do udziału w akcji charytatywnej „Aniołkowe granie”

Przedszkole Miejskie nr 48 w Bytomiu serdecznie zaprasza chętne placówki do włączenia się w ogólnopolską akcję charytatywną pod hasłem „Aniołkowe granie”.
Projekt ma na celu propagowanie i wspieranie rodzicielstwa zastępczego oraz integrację środowisk przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Każda placówka, która włącza się do akcji,
organizuje na terenie swojej szkoły czy przedszkola zbiórkę nowych artykułów dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
Zwieńczeniem akcji jest koncert finałowy, w czasie którego nastąpi  przekazanie paczek do wytypowanych placówek opiekuńczych.
Accessibility