Rok Marii Grzegorzewskiej – konkurs plastyczny

Szanowni Uczniowie i Rodzice!
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Portret Marii Grzegorzewskiej” realizowanym w ramach Roku 2022 jako Roku Marii Grzegorzewskiej – wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce ogłoszonym przez Sejm RP.
Konkurs  adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich z całej Polski. Jego celem jest przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej, wzbudzenie zainteresowania historią, kształtowanie pozytywnej podstawy wobec osób z niepełnosprawnościami.
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej jako Organizator konkursu zakłada, że praca stworzy uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych związanych z postacią Marii Grzegorzewskiej oraz prezentacja jej postaci w interesującej i nowatorskiej formie. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie. Prace plastyczne wraz z dokumentacja należy wysłać do 1 marca 2022 r. na adres: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek z dopiskiem Konkurs plastyczny. Ogłoszenie wyników nastąpi
10 marca 2022 r . O wynikach konkursu poinformujemy uczestników drogą mailową.
Wszelkich informacji o konkursie udzielają :
Joanna Sołtysiak – [ mailto:joanna.soltysiak@zs3wek.pl | joanna.soltysiak@zs3wek.pl ]
Magdalena Cander – [ mailto:magdalena.cander@zs3wek.pl | magdalena.cander@zs3wek.pl ]
Zachęcamy do udziału!
Organizatorzy
Accessibility