Projekt FIO Śląskie Lokalnie skierowany do mieszkańców

Informacje o projekcie:
[ https://www.klaster.org.pl/ | Klaster Innowacji Społecznych ] w Gliwicach wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu “Śląskie Lokalnie 2021 – 2023” finansowanego z programu NOWEFIO z Narodowego Instytutu Wolności zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym. Nabór rozpocznie się 15 lutego 2 022 r. i potrwa do 15 marca i odbędzie się za pośrednictwem strony [ https://www.fioslaskie.com/ | www.fioslaskie.com ] .
Celem projektu jest rozwój młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego , poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego. Realizatorzy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 złotych .
Więcej informacji o projekcie oraz wszystkie potrzebne do złożenia wniosku dokumenty znajdą Państwo na stronie [ https://www.fioslaskie.com/ |  www.fioslaskie.com ] .
Informacje o spotkaniach informacyjnych będą opublikowane na naszej stronie: [ https://fioslaskie.com/spotkania/ | https://fioslaskie.com/spotkania/ ] oraz na naszym profilu [ https://www.facebook.com/fioslaskie/?eid=ARDZHHbPuCIaKgI3uChtDT3TKZnV4mCpZwzA8PUQT28PUoiwPvchK-HSrnOeg5phGee_Ks79hjIAx7WS | Śląskie Lokalnie – małe granty FIO ] na portalu Facebook.
Accessibility