Informacja w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

07.03.2022 r.  06.05.2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu ogłasza  zapisy  do  klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023   

  • Zapisu dziecka dokonuje pracownik szkoły na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości rodziców/prawnych opiekunów dziecka i złożonego zgłoszenia (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły)
    od dnia 7 marca 2022 r. do dnia 6 maja 2022 r. w sekretariacie szkoły
    od poniedziałku do piątku w godz. od 7.
    30 – 15.30
  • Wypełnione dokumenty można również wrzucić do skrzynki kontaktowej znajdującej się na portierni szkoły (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 20:00) lub skan wypełnionych dokumentów przesłać drogą elektroniczną na adres sp28bytom@wp.pl
  • Dokumenty do pobrania  na stronie internetowej szkoły w zakładce STREFA RODZICA- DO POBRANIA lub w sekretariacie szkoły i na portierni

 

uchwała LV_681_17

KOMUNIKAT NR 1-2022

KOMUNIKAT NR 2 -2022

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej-2 – RODO – 2021

Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej-2 RODO – 2021

Accessibility