Miasto Bytom pomaga Ukrainie

Powstało centrum wolontariatu i punkty pomocy dla Ukraińców

W Bytomiu powstał punkt pomocy Ukraińcom, w którym na wsparcie mogą liczyć uchodźcy zza wschodniej granicy, a także Ukraińcy mieszkający w Bytomiu. Jest też punkt – centrum wolontariatu, który ma koordynować pomoc rzeczową, noclegową, transportową, żywieniową i inną przekazywaną i oferowaną przez mieszkańców Bytomia, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. Ruszyła zbiórka środków na zakup ambulansu dla Drohobycza organizowana przez Fundację Petralana.

W związku z lawiną telefonów zarówno od ukraińskich mieszkańców naszego miasta, sparaliżowanych strachem o swoich najbliższych, jak i sygnałów płynących od bytomian, którzy chcą się czynnie włączyć w pomoc Ukraińcom, miasto koordynuje działania mające usystematyzować kwestie wsparcia uchodźców.
– Widzimy jak dramatyczna jest sytuacja, dlatego podejmujemy konkretne działania bez zbędnej zwłoki. W działania te zaangażowane są wszystkie służby miejskie, począwszy od pomocy społecznej, po bazę szkół, internatów, ośrodka interwencji kryzysowej, poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego, ale też trzeci sektor i osoby prywatne – mówi prezydent Mariusz Wołosz.
Punkt pomocy w urzędzie
W Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w pokoju 119 (na parterze) uruchomiono punkt informacyjny dla uchodźców chcących przyjechać do naszego miasta lub tych, którzy już przyjechali. Tutaj otrzymają informację na jaką pomoc
mogą liczyć. Punkt jest czynny w godzinach funkcjonowania urzędu.
Numer telefonu do punktu informacyjnego:
32 786 81 19
(telefon czynny od 7.30 do 15.00, po godzinach pracy UM nr telefonu całodobowego MOPR: 664 163 967),
e-mail:
ukraina@um.bytom.pl.
Centrum wolontariatu w lokalu w Bytomiu
Centrum wolontariatu zorganizowano w lokalu w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 3.
Można się tam zgłaszać z darami.

Bytom jest w stałym kontakcie z miastami partnerskimi na Ukrainie – Drohobyczem i Żytomierzem. Merowie tych miast w ostatnich rozmowach z prezydentem Mariuszem Wołoszem prosili o pomoc – bytomianie przygotowują transport darów na Ukrainę. Dla Żytomierza szczególnie potrzebne są takie środki opatrunkowe i medyczne, jak: chusty trójkątne, bandaże 10 cm i 15 cm, gazy metrowe i 0,5 metra, koce termiczne, opatrunki Ashermana, opatrunki osobiste, szyny Kramera, stazy taktyczne, stazy zwykłe, wenflony, strzykawki, igły, zestawy do przetoczeń, worki samorozprężalne, środki odkażające rany np. Octenisept, PWE, NaCl, leki przeciwbólowe, tccc opatrunki, plastry, nici chirurgiczne.

Obecnie w lokalu w Bytomiu zbierane są: nowa pościel, koce, woda, nowa odzież dla dzieci i kobiet, środki higieny osobistej, długoterminowa żywność.
Dary rzeczowe od przyszłego tygodnia będą zbierać także szkoły na terenie miasta:
SP 45 w Szombierkach (ul. Zakątek 20),
SP 23 na Stroszku (ul. Wojciechowskiego 23),
SP 21 w Karbiu (ul. Worpie 14),
SP nr 26 (ul. Nickla 19) w Miechowicach.
Punkty zbiórki w szkołach będą czynne w godzinach 7.00-20.00 od poniedziałku do
piątku.
Numer telefonu do punktu informacyjnego: 32 386 33 47 (czynny od 8.00
do 16.00 od poniedziałku do piątku) oraz
32 786 84 60
(od 15.00 do 21.00
od poniedziałku do piątku oraz w weekendy).
e-mail:
pomocukrainie@um.bytom.pl
Dla uchodźców z Ukrainy będą potrzebne także miejsca pracy, dlatego zachęcamy także wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania chęci pomocy.
Ambulans dla Drohobycza
Drohobycz – ukraińskie miasto partnerskie Bytomia poprosiło prezydenta Mariusza Wołosza o zakup ambulansu. W ramach współpracy z miastem, Fundacja PETRALANA, która posiada status organizacji pożytku publicznego, uruchomiła możliwość dokonywania wpłat na ten cel. Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w zbiórce prosimy o dokonywanie wpłat na konto Fundacji PETRALANA w PKO Banku Polskim z dopiskiem
„Ambulans dla Drohobycza”. Nr konta:
25 1020 2313 0000 3802 0531 2709.
Wsparcie na utrzymanie uchodźców z Ukrainy
Urząd Miejski w Bytomiu uruchomił specjalny numer konta, na który można wpłacać darowizny na rzecz utrzymania uchodźców z Ukrainy w Bytomiu.
Numer konta:
61 1560 1049 2103 0087 3558 0011
z dopiskiem „Darowizny na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy”.
Accessibility