Rekolekcje Wielkopostne 7-9 marca 2022

KLASA NAUCZYCIEL GODZINA 

ZBIÓRKI

GODZINA 

OBIADU

I A P. SABINA NIGRIN 10.10 12.50
I B P. KAROLINA KANDORA 10.10 12.40
II A P. EWA GRZEGORZYCA 10.10 12.30
II B P. KLAUDIA WIDERA 10.10 12.20
III A P. IWONA KLOŚ 10.10 12.10
III B P. MARIA KOLASA 10.10 12.00
IV A P. KATARZYNA MAŚNICA 10.10 11.50
IV B P. KATARZYNA ŚWIECKA
(W PONIEDZIAŁEK P. ANNA STELMASZCZYK)
10.10 11.40

 

KLASA NAUCZYCIEL GODZINA 

ZBIÓRKI

GODZINA

OBIADU

V A P. JOANNA NOWAK 11.40 11.00
V B P. IWONA POLAŃSKA 11.40 11.10
VI A P. ALEKSANDRA RUTKOWSKA 11.40 11.10
VII A P. MAGDALENA KARCZ 11.40 11.20
VII B P. MARIOLA MIESZKO 11.40 11.20
VIII A P. BOŻENA OPOREK 11.40 11.30
VIII B P. BOŻENA GAJDA 11.40

UWAGA!

W czasie rekolekcji nie ma zajęć dydaktycznych.
Świetlica szkolna dla dzieci potrzebujących  opieki pełni dyżur w godz. 7.00 – 16.30

Accessibility