SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Dnia 7 czerwca w naszej szkole Szkolne Koło PCK zorganizowało szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów klas V. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Karola Świerczyńskiego , pracownika Rejonowego Oddziału PCK w Bytomiu. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy naszych uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Dzieci, dzięki szkoleniu mogła sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, a także zdobyć nowe wiadomości.

W przerwie między szkoleniami uczniowie klasy I również mogli dowiedzieć się czegoś ciekawego.

Accessibility