Zagłosuj w budżecie obywatelskim

Do tegorocznego głosowania zakwalifikowały się 43 projekty: 10 projektów z puli od 500 tys. zł do 2 mln zł oraz 33 inicjatywy, których realizacja nie przekroczy wartości 500 tys. zł.

Wśród zgłoszonych projektów znajdują się m.in. remonty dróg, chodników, budowa placów zabaw, parkingów, poprawa infrastruktury sportowej czy terenów zielonych. Nie zabrało też propozycji projektów społecznych związane z organizacją wydarzeń sportowych czy kulturalnych.

Głosowaniu podlegają projekty duże (o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł) oraz mniejsze (poniżej 500 tys. zł), które przeszły pozytywnie etap weryfikacji i znalazły się na liście projektów pod głosowanie.

Wykaz projektów dostępny jest poniżej.

Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu mieszkaniec Bytomia dysponuje dwoma głosami i ma prawo zagłosować tylko raz, na jeden projekt z danego progu kwotowego. Może oddać po jednym głosie na:

  • projekt o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł
  • projekt o wartości poniżej 500 tys. zł

Kto może zagłosować?

W głosowaniu mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Bytomia, którzy oświadczyli, że mieszkają na terenie Miasta Bytom. W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia – na karcie do głosowania głos oddaje rodzic/opiekun prawny, który zaznacza, że głosuje w imieniu osoby małoletniej.
Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest wówczas zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Jak można zagłosować?

Głosowanie w ramach tegorocznej edycji Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się od 23 września do 07 października 2022 r.

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną – za pośrednictwem strony internetowej www.bo.bytom.pl. Należy skorzystać z elektronicznego formularza do głosowania, wypełnić wszystkie wymagane pola i podać swój numer telefonu komórkowego. Aby potwierdzić głos, w formularzu należy podać kod weryfikacyjny wysłany bezpłatnie SMS-em.

Uwaga! Na jeden numer telefonu może przyjść maksymalnie 5 kodów do głosowania co oznacza, że z tego samego numeru zagłosować może do pięciu osób (np. z rodziny, znajomych).

W wybranych punktach do głosowania będzie można także zagłosować elektronicznie na www.bo.bytom.pl
i skorzystać z telefonu instytucji, aby uwierzytelnić swój głos.

Projekty wybrane do realizacji

Do realizacji kierowane są projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnych i mieszczą się
w puli przeznaczonej w ramach danego progu kwotowego, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich finansowanie.

6 Grasz i pływasz – zdrowie wygrywasz 495 000 zł Lokalizacja: Przedszkole Miejskie nr 45 – działka nr 1242/81; Przedszkole Miejskie nr 48 – działka nr 1013/37; Szkoła Podstawowa nr 27 – działka nr 3676/357; Szkoła Podstawowa nr 28 – działka nr 2593/315
W ramach projektu planowane jest wykonanie zadań inwestycyjnych
w następujących lokalizacjach: Przedszkole Miejskie nr 45 – wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych w ogrodzie przedszkolnym; piaskownica sześciokątna z ochronną plandeką. Przedszkole Miejskie nr 48 – Naukowy plac zabaw, kuchnia błotna 2 szt., montaż kuchni, ściana do pisania, montaż ściany, panel sensoryczny, montaż panelu, tablica magnetyczna
z kulodromem, montaż tablicy, głuchy telefon, montaż telefonu, montaż tabliczek informacyjnych z regulaminem, transport, ławeczki metalowo – drewniane 10 szt. z montażem, maty przerostowe 230 m2. Szkoła Podstawowa nr 27 – „Kolorowe korytarze”, remont korytarzy kondygnacji II i III piętra, doprowadzenie ścian korytarzy do stanu sprzed zalania (usunięcie zacieków, położenie gładzi, pomalowanie ścian, usunięcie pęknięć), kącik relaksu – ściana zieleni na III piętrze, zakup foteli relaksujących, kącik czytelniczy. Szkoła Podstawowa nr 28 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy i remontu basenu krytego w Szkole Podstawowej nr 28.

Accessibility