Propozycja listopadowych spotkań w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Delegatura Kuratorium Oświaty w Bytomiu przesyła  plakat( zamieszczony poniżej)
z ofertą spotkań listopadowych w ramach
Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla nauczycieli i uczniów
otrzymany od koordynatora programu – Pani Jolanty Szurgacz.

 

Plakat-listopad

Accessibility