POKAŻ NAM SWOJĄ UKOCHANĄ KSIĄŻKĘ

UWAGA UCZNIOWIE!

 


Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie fotograficzno-literackim

„Pokaż nam swoją ukochaną książkę”

Uczestnicy konkursu przygotowują jedną fotografię ulubionej (ukochanej) książki lub komiksu – w formie
pliku .jpg, .png, .tiff, nieprzekraczającego 10 MB. Fotografia może być wykonana w dowolnej scenerii
i w dowolny sposób – musi jednak pokazywać w sposób czytelny ukochaną książkę wybraną przez uczestnika
(tytuł książki musi być widoczny).

Do fotografii uczestnik przygotowuje uzasadnienie wyboru danej książki w formie pisemnej.
Tekst nie może przekroczyć 280 znaków (tekstu komputerowego).

Zdjęcie wraz z uzasadnieniem proszę wysłać na adres mailowy pani Katarzyny Maśnicy:
masnikat@gmail.com

(Termin nadsyłania prac – 08.02.2023r.)

Wszyscy rodzice uczestników konkursu będą musieli podpisać
ZGODĘ NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE,
którą należy odebrać w bibliotece od p. Marii Barbary Kolasy.

Nauczyciel bibliotekarz- Maria Barbara Kolasa

Accessibility