Informacja w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

6.03.2023 r. –  19.05.2023 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu ogłasza  zapisy  do  klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

  • Zapisu dziecka dokonuje pracownik szkoły na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości rodziców/prawnych opiekunów dziecka i złożonego zgłoszenia (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły)
    od dnia 6 marca 2023 r. do dnia 19 maja 2023 r. w sekretariacie szkoły
    od poniedziałku do piątku w godz. od 7.
    30 – 15.30
  • Dokumenty do pobrania  na stronie internetowej szkoły w zakładce STREFA RODZICA- DO POBRANIA lub w sekretariacie szkoły i na portierni

Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej-2023

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej- 2023

KOMUNIKAT NR 2 -2023

KOMUNIKAT NR 1-2023- ostateczna(1)

uchwała LV_681_17-1

Accessibility