5 miejsce Jakuba w Finale XXVIII Dizecezjalnego Konkursu Wiedzy Bibijnej

W czwartek 16. lutego nasz uczeń Jakub Kandora reprezentował naszą szkołę w Finale XXVIII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Wzięło w nim udział 50 uczniów z 39 szkół podstawowych Archidiecezji Katowickiej. Jakub był jedynym uczniem z Bytomia.
Uczniowie na początku pisali test, a następnie razem ze swoimi opiekunami zwiedzali Panteon Górnośląski i Kurię Metropolitalną.
Kuba ostatecznie zajął 5 miejsce. Gratulujemy mu wiedzy i życzymy powodzenia za rok!!!

 

Accessibility