INFORMACJE RADY RODZICÓW – UBEZPIECZENIE

Zarząd Rady Rodziców dokonał wyboru UBEZPIECZYCIELA na rok szkolny 2023/2024 – została nim Ergo Hestia SA.

Przedmiotem ubezpieczenia są:
1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez osoby ubezpieczone na całym świecie – w tym wypadki powstałe z tytułu wyczynowego uprawiania sportu;
2. Śmierć w wyniku sepsy, wirusa SARS – CoV – 2;
3. Uszczerbek na zdrowiu oraz urazy powstałe w wyniku padaczki;
4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu.

Polisa działa cały rok (łącznie z wakacjami, feriami, dniami wolnymi) – 24 h/dobę i obejmuje wypadki mogące nastąpić na terenie placówki, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce, w życiu prywatnym.

Rodzice będą mogli wybrać jeden z 3 wariantów:

Suma ubezpieczenia 13 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
Składka 40 zł 45 zł 60 zł

Przedstawiciel Ergo Hestii będzie w dniach 13 i 14 września od 16.30 pełnił dyżur na parterze szkoły w sali nr 11.
Rodzice będą mogli bezpośrednio wpłacić wybraną składkę przedstawicielowi HESTII lub dokonać wpłaty przez skarbnika klasowego, który po zakończeniu zebrania będzie mógł wpłacić wszystkie zebrane pieniądze od zainteresowanych rodziców ze swojej klasy.

Accessibility