Sprzątanie świata 2023

🌼🌎 Sprzątanie świata 🌎🌼
15 września przystąpiliśmy do 30. ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata –Polska 2023”. Klasy I-III wyposażone w rękawice i worki sprzątały tereny szkolne i przyszkolne. Dodatkowo miały za zadanie wykonać plakat drzewa w różnych porach roku, wykorzystując materiały z recyklingu. Wyszło im to bardzo dobrze!
Klasy IV i V sprzątały obszar łagiewnickiego parku przy ulicy Św. Piotra, a klasy VI, VII i VIII – tereny Żabich Dołów. Nasi uczniowie uzbierali pełne worki śmieci.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom, którzy wykazali chęć, by zadbać o otaczające nas środowisko!!!
Accessibility