„MÓJ PIERWSZY BIZNES” CZYLI SZKOLNE DNI PRZESIĘBIORCZOŚCI

W najbliższym tygodniu uczniowie klas 1-4 będą uczestniczyli w Szkolnych Dniach Przedsiębiorczości.
Na początku to Wy Drodzy Uczniowie będziecie musieli ustalić, na czym mógłby polegać Wasz pierwszy biznes :
 Możecie sprzedawać towary, które w Waszych domach są już zbyteczne, ale są w dobrym stanie, niezniszczone i skompletowane (na przykład gry, książki, maskotki).
 Możecie też sami wyprodukować towar, który zamierzacie sprzedać (na przykład babeczki, popcorn, galaretki)
 Musicie się do tego zadania dobrze przygotować (o szczegółach dowiecie się już w poniedziałek!)
Przygotowany towar będziecie sprzedawać według planu:
• Środa – klasy 4a i 4b
• Czwartek – klasy 1a i 2a
• Piątek – klasy 3a i 3b
Możecie też Drodzy Uczniowie tworzyć wspólne biznesy, a na koniec sprawiedliwie podzielić się zyskiem!
Każdy, kto chce założyć swój pierwszy biznes i sprzedawać w najbliższych dniach swoje towary musi mieć zgodę pisemną od rodziców!!! Zgody będziemy dawali w poniedziałek.
Accessibility